Podział subwencji oświatowej na 2014 rok

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Około 2,5% wzrostu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia - szacuje MEN w projekcie rozporządzenie dzielącego środki subwencji. Oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na jednego ucznia ma wzrosnąć o 126 zł.

Około 2,5% wzrostu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia - szacuje MEN w projekcie rozporządzenie dzielącego środki subwencji. Oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na jednego ucznia ma wzrosnąć o 126 zł.

Wskaźnik korygujący - liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

Rozporządzenie uzależnia wysokość subwencji od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Taki sposób kalkulacji umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części subwencji do tych samorządów, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego jest największy, co przekłada się na wysokość ponoszonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

5.289,45 zł na jednego ucznia

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 39.499.597 tyś zł, tj. niżej o 0,02% w porównaniu do 2013 roku. Na podstawie danych statystycznych o liczbie uczniów i etatów nauczycieli, resort edukacji szacuje, że 61,1% subwencji trafi do gmin, 37% do powiatów oraz 1,9% do województw.  Z wyliczeń MEN wynika, że kwota, którą samorządy otrzymają na jednego ucznia w 2014 r. wyniesie 5.289,45 zł, co stanowi wzrost o około 2,5% (czyli 126 zł) w stosunku do kwoty obowiązującej 2013  roku (5.163,09 zł).

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 r. (wersja skierowana do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych).

  • Opracowanie: Anna Trochimiuk

    Sprawdź inne nasze serwisy

    Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

    wiper-pixel