Przepisy o ocenianiu dostosowane do nowego ustroju szkolnego

Data publikacji: 18 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Przepisy o ocenianiu dostosowane do nowego ustroju szkolnego

Od 1 września br. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nie zmienia ono dotychczasowych wytycznych, a jedynie dostosowuje przepisy do nowego ustroju szkolnego. Sprawdź szczegóły!

(Nie)zmienione regulacje

Celem wydania projektu rozporządzenia dotyczącego oceniania jest dostosowanie przepisów do nowego ustroju szkolnego, który zacznie obowiązywać od 1 września br. Projektowane rozporządzenie będzie regulowało zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 10 czerwca 2015 r. nie ma większych różnic, a jedynie dostosowano:

  • przepisy do nowego ustroju szkolnego,
  • rodzaje zajęć, z których dyrektor szkoły może zwolnić ucznia,
  • rodzaje zajęć, z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny czy poprawkowy.
W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do czasu zakończenia kształcenia zachowane zostało stosowanie przepisów MEN z 10 czerwca 2015 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (projekt z 3 kwietnia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel