Stanowiska kierownicze z co najmniej bardzo dobrą oceną pracy – projekt rozporządzenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 10 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Stanowiska kierownicze z co najmniej bardzo dobrą oceną pracy – projekt rozporządzenia

Zwiększenie skali oceny pracy nauczycieli oraz zlikwidowanie oceny dorobku zawodowego z dniem 1 września 2018 r. spowoduje zmianę wymagań wobec nauczycieli, którzy zajmują stanowiska kierownicze. Aby móc pełnić funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze, nauczyciel będzie musiał legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy.

Ocena co najmniej bardzo dobra w okresie ostatnich 5 lat pracy

Zmiana rozporządzenia ma ujednolicić ważność oceny pracy przy powierzaniu stanowisk kierowniczych wprowadzając zasadę, że nauczyciel, któremu funkcja kierownicza ma zostać powierzona musi legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich 5 lat pracy. W przypadku dyrektora wymóg ten musi być spełniony  na dzień przystąpienia do konkursu, zaś w przypadku pozostałych stanowisk kierowniczych – na dzień powierzenia.

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze z oceną dobrą mogą nadal pełnić te funkcje

Zajmowane stanowisko w dniu 1 września 2019 r.

Przepisy przejściowe

Dyrektor

Nie stosuje się wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy do końca okresu, na jaki powierzono to stanowisko

Inne stanowisko kierownicze powierzone na czas określony do 5 lat

Nie stosuje się wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy do końca okresu, na jaki powierzono to stanowisko

Inne stanowisko kierownicze powierzone na okres dłuższy niż 5 lat lub czas nieokreślony

Nie stosuje się wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy przez 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Konkursy ogłoszone przed 1 września 2019 r. – na dotychczasowych zasadach

Osoby przystępujące do konkursów na stanowisko dyrektora, ogłoszonych przed 1 września 2019 r. oraz osoby wyłonione w wyniku tych konkursów nie muszą spełniać wymagania dotyczącego co najmniej bardzo dobrej oceny pracy do końca okresu, na jaki następuje powierzenie tego stanowiska.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel