Stanowisko kuratora albo mandat radnego - sejm przyjął zmianę ustawy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Stanowisko kuratora i wicekuratora nie będzie mogło być łączone z mandatem radnego - tak zdecydował sejm. Przepisy przejściowe gwarantują zachowanie praw nabytych do dnia wygaśnięcia mandatu.

Stanowisko kuratora i wicekuratora nie będzie mogło być łączone z mandatem radnego - tak zdecydował sejm. Przepisy przejściowe gwarantują zachowanie praw nabytych do dnia wygaśnięcia mandatu.

Kurator wykonuje zadania w zakresie oświaty w imieniu wojewody

Polskie przepisy w wielu przypadkach przewidują zakaz łączenia określonych funkcji lub urzędów m.in. rady nie może być jednocześnie wojewodą lub wicewojewodą. Kurator oświaty wykonuje zadania w zakresie oświaty w imieniu wojewody, konieczne jest więc ustawowe wprowadzenie zakazu łączenia także stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego. Mając na uwadze, że w przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty (art. 30 ust. 1 zd. 2 UoSO) niezbędne jest rozszerzenie zakazu łączenia funkcji również na wicekuratora oświaty.

Kurator - radny tylko do dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania

Do osób, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będą zajmowały stanowisko kuratora albo wicekuratora oświaty sprawując jednocześnie mandat radnego, odpowiednio w radzie gminy, powiatu albo sejmiku województwa, będzie się stosować przepisy dotychczasowe do dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska kuratora lub wicekuratora oświaty.

Ustawa została przekazana do senatu i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 1384 i 1719).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel