Stanowisko kuratora albo mandat radnego - sejm przyjął zmianę ustawy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Stanowisko kuratora i wicekuratora nie będzie mogło być łączone z mandatem radnego - tak zdecydował sejm. Przepisy przejściowe gwarantują zachowanie praw nabytych do dnia wygaśnięcia mandatu.

Kurator wykonuje zadania w zakresie oświaty w imieniu wojewody

Polskie przepisy w wielu przypadkach przewidują zakaz łączenia określonych funkcji lub urzędów m.in. rady nie może być jednocześnie wojewodą lub wicewojewodą. Kurator oświaty wykonuje zadania w zakresie oświaty w imieniu wojewody, konieczne jest więc ustawowe wprowadzenie zakazu łączenia także stanowiska kuratora oświaty z mandatem radnego. Mając na uwadze, że w przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty (art. 30 ust. 1 zd. 2 UoSO) niezbędne jest rozszerzenie zakazu łączenia funkcji również na wicekuratora oświaty.

Kurator - radny tylko do dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania

Do osób, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy będą zajmowały stanowisko kuratora albo wicekuratora oświaty sprawując jednocześnie mandat radnego, odpowiednio w radzie gminy, powiatu albo sejmiku województwa, będzie się stosować przepisy dotychczasowe do dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska kuratora lub wicekuratora oświaty.

Ustawa została przekazana do senatu i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 1384 i 1719).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel