Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe – jest projekt ustawy

Data publikacji: 25 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe – jest projekt ustawy

Nowe rozwiązania dotyczące klasyfikacji uczniów – tegorocznych maturzystów – zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Projekt w trybie pilnym został skierowany do prac parlamentarnych. Przepisy zagwarantują uczniom ukończenie szkoły, jeśli strajk nauczycieli potrwa dłużej.

2 nowe rozwiązania dotyczące tegorocznej klasyfikacji maturzystów

Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów to:

1)  o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły,

2) gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

W tym roku szkolnym ww. rozwiązania mogą nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj. po 26 kwietnia. Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to datą wydania świadectwa będzie data tego rozstrzygnięcia.

Inne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy

W przypadku, gdy:

  • nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykona zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obwiązek wykonania tych zadań będzie miał dyrektor szkoły – dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela,
  • nauczyciel lub rada pedagogiczna nie wykona zadań i kompetencji w zakresie przyprowadzania egzaminów, obwiązek wykonania tych zadań i kompetencji będzie miał dyrektor szkoły – dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.
Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona ww. zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.
Projektowana ustawa ma wejść w życie w następnym dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel