Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe – jest projekt ustawy

Data publikacji: 25 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Uczniowie będą mieli wystawione oceny końcowe – jest projekt ustawy

Nowe rozwiązania dotyczące klasyfikacji uczniów – tegorocznych maturzystów – zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. Projekt w trybie pilnym został skierowany do prac parlamentarnych. Przepisy zagwarantują uczniom ukończenie szkoły, jeśli strajk nauczycieli potrwa dłużej.

2 nowe rozwiązania dotyczące tegorocznej klasyfikacji maturzystów

Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów to:

1)  o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły,

2) gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

W tym roku szkolnym ww. rozwiązania mogą nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj. po 26 kwietnia. Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to datą wydania świadectwa będzie data tego rozstrzygnięcia.

Inne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy

W przypadku, gdy:

  • nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykona zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obwiązek wykonania tych zadań będzie miał dyrektor szkoły – dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela,
  • nauczyciel lub rada pedagogiczna nie wykona zadań i kompetencji w zakresie przyprowadzania egzaminów, obwiązek wykonania tych zadań i kompetencji będzie miał dyrektor szkoły – dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.
Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona ww. zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.
Projektowana ustawa ma wejść w życie w następnym dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel