Zawieszenie zajęć w szkołach wg nowych przepisów

Data publikacji: 26 kwietnia 2011 r.
Poleć znajomemu

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wynika z potrzeby rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach oraz nadanie uprawnień w tym zakresie organom prowadzącym szkoły lub placówki.

Rozszerzenie katalogu uprawnień organu prowadzącego

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie przepisu upoważniającego organ prowadzący szkołę lub placówkę do zawieszenia zajęć na czas oznaczony w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów lub utrudnienie w dotarciu uczniów do szkoły/placówki, lub z powrotem ze szkoły/placówki, lub utrudnienie w organizacji zajęć w szkole/placówce, w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu organy prowadzące szkoły lub placówki.

Proponowane rozwiązanie daje możliwość podejmowania przez organ prowadzący szkołę lub placówkę autonomicznych decyzji w sprawach organizacji pracy szkoły lub placówki przez niego prowadzonych, co sprzyja zwiększeniu zakresu jego kompetencji.
Zawieszenie zajęć - w określonych sytuacjach 

Proponowany przepis umożliwi organom prowadzącym szkoły lub placówki zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych dniach i w tych miastach, w których odbywać się będą mi.in. mecze piłki nożnej podczas Mistrzostw Europy 2012. Podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie wydarzeń sportowych, w których:

  • utrudniona będzie organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • zagrożone będzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
  • występować będą utrudnienia komunikacyjne związane z dotarciem do szkoły/placówki.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas Euro 2012 - najważniejsze!

Bezpośrednią przesłanką i impulsem do podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia jest fakt, że Polska będzie jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Konsekwencją tego wydarzenia sportowego jest konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży wszystkich typów szkół i placówek położonych w dużych aglomeracjach miejskich, w których będą odbywały się rozgrywki piłkarskie, bezpieczeństwa podczas trwania mistrzostw. Konieczne staje się zatem rozszerzenie katalogu uprawnień organu prowadzącego szkołę lub placówkę o kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji o okresowej zmianie organizacji zajęć szkolnych.

Terminem wejścia w życie nowej regulacji zawartej w projekcie rozporządzenia jest 1 września 2011 r., ponieważ istotne jest, aby dyrektorzy szkół i placówek odpowiednio wcześniej zaplanowali organizację pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2011/2012.
Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel