Zawieszenie zajęć w szkołach wg nowych przepisów

Data publikacji: 26 kwietnia 2011 r.
Poleć znajomemu

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wynika z potrzeby rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach oraz nadanie uprawnień w tym zakresie organom prowadzącym szkoły lub placówki.

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wynika z potrzeby rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach oraz nadanie uprawnień w tym zakresie organom prowadzącym szkoły lub placówki.

Rozszerzenie katalogu uprawnień organu prowadzącego

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie przepisu upoważniającego organ prowadzący szkołę lub placówkę do zawieszenia zajęć na czas oznaczony w przypadku, gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów lub utrudnienie w dotarciu uczniów do szkoły/placówki, lub z powrotem ze szkoły/placówki, lub utrudnienie w organizacji zajęć w szkole/placówce, w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu organy prowadzące szkoły lub placówki.

Proponowane rozwiązanie daje możliwość podejmowania przez organ prowadzący szkołę lub placówkę autonomicznych decyzji w sprawach organizacji pracy szkoły lub placówki przez niego prowadzonych, co sprzyja zwiększeniu zakresu jego kompetencji.
Zawieszenie zajęć - w określonych sytuacjach 

Proponowany przepis umożliwi organom prowadzącym szkoły lub placówki zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tych dniach i w tych miastach, w których odbywać się będą mi.in. mecze piłki nożnej podczas Mistrzostw Europy 2012. Podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć dotyczyć będzie szkół lub placówek znajdujących się w strefie wydarzeń sportowych, w których:

  • utrudniona będzie organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • zagrożone będzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
  • występować będą utrudnienia komunikacyjne związane z dotarciem do szkoły/placówki.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas Euro 2012 - najważniejsze!

Bezpośrednią przesłanką i impulsem do podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia jest fakt, że Polska będzie jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Konsekwencją tego wydarzenia sportowego jest konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży wszystkich typów szkół i placówek położonych w dużych aglomeracjach miejskich, w których będą odbywały się rozgrywki piłkarskie, bezpieczeństwa podczas trwania mistrzostw. Konieczne staje się zatem rozszerzenie katalogu uprawnień organu prowadzącego szkołę lub placówkę o kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji o okresowej zmianie organizacji zajęć szkolnych.

Terminem wejścia w życie nowej regulacji zawartej w projekcie rozporządzenia jest 1 września 2011 r., ponieważ istotne jest, aby dyrektorzy szkół i placówek odpowiednio wcześniej zaplanowali organizację pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2011/2012.
Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel