Wniosek o refundację wypoczynku nauczyciela gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 8 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z dniem 1 września 2017 do szkoły podstawowej zostało włączone gimnazjum. Nauczyciel dawnego gimnazjum złożył do dyrektora wniosek o wypłatę "wczasów pod gruszą" oświadczając, że korzystał z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w lipcu 2017 r. Do wniosku dołączył fakturę wystawioną 30 lipca 2017 r. Jakie stanowisko w takim przypadku powinien zająć dyrektor i komisja socjalna?
Odpowiedź: W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, nauczyciele byłego gimnazjum korzystają z ZFŚS zgodnie z regulaminem szkoły podstawowej.
Po włączeniu gimnazjum do SP nauczyciele korzystają z funduszu podstawówki

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej stanowi przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, tyle tylko, że następuje na podstawie uchwały organu prowadzącego gimnazjum (art. 206 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W razie przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w gimnazjum będą korzystali ze świadczeń na zasadach przewidzianych w regulaminie obowiązującym w szkole podstawowej.

W opisanej sytuacji, jeżeli nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie do wypoczynku już po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, to wniosek ten powinien być rozpatrzony zgodnie z regulaminem ZFŚS obowiązującym w szkole podstawowej. Jeżeli regulamin ten przewiduje takie świadczenia, to powinny być przyznane również nauczycielowi byłego gimnazjum. Jeśli natomiast w regulaminie ZFŚS szkoły podstawowej nie przewidziano dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, to wniosek nauczyciela powinien być rozpatrzony odmownie. 
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel