Wniosek o refundację wypoczynku nauczyciela gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 8 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Z dniem 1 września 2017 do szkoły podstawowej zostało włączone gimnazjum. Nauczyciel dawnego gimnazjum złożył do dyrektora wniosek o wypłatę "wczasów pod gruszą" oświadczając, że korzystał z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w lipcu 2017 r. Do wniosku dołączył fakturę wystawioną 30 lipca 2017 r. Jakie stanowisko w takim przypadku powinien zająć dyrektor i komisja socjalna?
Odpowiedź: W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, nauczyciele byłego gimnazjum korzystają z ZFŚS zgodnie z regulaminem szkoły podstawowej.

Po włączeniu gimnazjum do SP nauczyciele korzystają z funduszu podstawówki

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej stanowi przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę, tyle tylko, że następuje na podstawie uchwały organu prowadzącego gimnazjum (art. 206 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). W razie przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w gimnazjum będą korzystali ze świadczeń na zasadach przewidzianych w regulaminie obowiązującym w szkole podstawowej.

W opisanej sytuacji, jeżeli nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie do wypoczynku już po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, to wniosek ten powinien być rozpatrzony zgodnie z regulaminem ZFŚS obowiązującym w szkole podstawowej. Jeżeli regulamin ten przewiduje takie świadczenia, to powinny być przyznane również nauczycielowi byłego gimnazjum. Jeśli natomiast w regulaminie ZFŚS szkoły podstawowej nie przewidziano dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, to wniosek nauczyciela powinien być rozpatrzony odmownie. 
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel