Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Kumulacja wczasów pod gruszą w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego

Pytanie: W naszej placówce dopłata do wypoczynku („wczasy pod gruszą”) przysługuje osobom, które wykorzystają 14 dni wypoczynku. Jest to świadczenie wypłacane raz w roku. Pracownica przez 2 lata nie otrzymywała dopłaty, ponieważ nie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Teraz złożyła wniosek o wypłatę 3 wczasów pod gruszą – osobno za urlop zaległy za 2 lata oraz za urlop bieżący. Czy należy wypłacić to świadczenie za lata ubiegłe?

Prawo do ZFŚS nauczyciela, który uzyskał prawo do renty na czas określony

Pytanie: Czy nauczyciel, który przeszedł na rentę czasową ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Impreza z ZFŚS – kiedy nie wymaga badania sytuacji socjalnej

Pytanie: Chcemy zorganizować spotkanie integracyjne dla osób uprawnionych do ZFŚS (pracowników i emerytów) w restauracji. Wszyscy zostali zaproszeni, ale udział w imprezie jest dobrowolny. Czy możemy całość kosztów pokryć ze środków ZFŚS czy też musimy zbierać dopłaty od każdego pracownika uczestniczącego w imprezie?

Paczka świąteczna dla dziecka nauczycieli zatrudnionych w jednej placówce

Pytanie: Czy w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka są zatrudnieni w jednej placówce, paczka mikołajkowa dla dziecka należy się jednemu z nich czy obojgu?

Przyznanie świadczeń z ZFŚS w wysokości przekraczającej odpis na pracownika

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać z ZFŚS świadczenia w łącznej wysokości przekraczającej wysokość dokonanego na niego odpisu czy też tak należy przyznawać świadczenia, by tej kwoty nie przekroczyć?

Upominek dla odchodzącego pracownika ze środków ZFŚS

Pytanie: Po 40 latach pracy w naszej placówce odchodzi na emeryturę kucharka. Czy można zakupić jej upominek lub w inny sposób podziękować za długoletnią pracę korzystając ze środków funduszu socjalnego?

Wliczanie renty po zmarłym małżonku w oświadczeniu o dochodzie do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ubieganiu się o świadczenie z ZFŚS pracownik powinien w oświadczeniu o dochodzie wykazać rentę rodzinną po zmarłym małżonku?

Ekwiwalent pieniężny za nieskorzystanie z wycieczki ze środków ZFŚS

Pytanie: Czy pracownik, który nie jedzie na wycieczkę, do kina lub teatru pokrywaną z funduszu ZFŚS powinien otrzymać w to miejsce ekwiwalent pieniężny?

Uzależnienie zgody związków zawodowych na wypłatę środków z ZFŚS od przedstawienie dochodu wszystkich uprawnionych

Pytanie: Czy związek zawodowy działający w szkole może wstrzymać (zablokować) wypłatę świadczenia z ZFŚS do czasu otrzymania informacji dochodzie poszczególnych osób uprawnionych? Zaznaczam, że w szkole na 40 osób, tylko 4 pracowników jest zrzeszonych.

Alimenty i 500+ a dochód do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ustalaniu sytuacji materialnej pracownika do celów ZFŚS do dochodu w gospodarstwie domowym należy wliczać alimenty i świadczenie 500+ ?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel