Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Rola związków zawodowych przy wydawaniu indywidualnych decyzji w sprawie świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy członkowie związków zawodowych biorący udział w spotkaniach w ZFŚS z dyrekcją szkoły muszą podpisywać wszystkie decyzje finansowe przyznawane z funduszu socjalnego czy tylko niektóre?

ZFŚS a świadczenie przedemerytalne

Pytanie: Czy nauczyciel, który po ustaniu zatrudnienia przeszedł na świadczenie przedemerytalne, a dopiero potem na emeryturę, może skorzystać z ZFŚS w szkole, w której pracował przed przejściem na świadczenie?

Świadczenia z ZFŚŚ niezależnie od wymiaru zajęć nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje taka sama wysokość świadczeń z ZFŚS, jak nauczycielowi zatrudnionemu na pełen etat, czy przelicza się wysokość świadczenia w stosunku do przepracowanych godzin?

Finansowanie działalności sportowej promującej szkołę z ZFŚS – czy to możliwe?

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynął wniosek o sfinansowanie udziału drużyny siatkarskiej w turnieju piłki siatkowej ze środków ZFŚS. Turniej organizowany jest przez inną szkołę, która zaprasza do udziału zainteresowane szkoły. W skład drużyny wchodzi sześcioro obecnych nauczycieli szkoły, jeden nauczyciel emerytowany oraz 1 osoba nie będąca pracownikiem szkoły. Dostępność do udziału w Turnieju jest ograniczona, jego uczestnicy są „selekcjonowani” i nie wszyscy pracownicy w równym stopniu mogą korzystać z tej formy świadczenia. Czy szkoła z środków ZFŚS może finansować udział drużyny siatkarskiej w ww. turnieju?

Wycieczka zagraniczna z ZFŚS

Pytanie: Czy z ZFŚS można dofinansować zagraniczną wycieczkę pracowników do krajów spoza Unii Europejskiej?

Alimenty w dochodzie a ZFŚS

Pytanie: Cz y w oświadczeniu o dochodach, które składamy co roku do funduszu socjalnego pracownik powinien wykazać alimenty, które są nieopodatkowane czy też nie powinien wykazywać?

ZFŚS dla zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ze względu na tymczasowe aresztowanie zawieszony jest z mocy prawa w pełnieniu obowiązków i ma zmniejszone wynagrodzenie zasadnicze do połowy, należą się świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i w jakiej wysokości?

Wycieczka z ZFŚŚ także przy mniejszej liczbie uczestników

Pytanie: Czy dla czterech nauczycieli plus trzech członków ich rodzin można zorganizować 6-dniową wycieczkę za granicę z dofinansowaniem z funduszu socjalnego - jeśli w szkole pracuje 30 nauczycieli i pracowników obsługi?

ZFŚŚ dla nauczyciela na zasiłku dla bezrobotnych

Pytanie: Czy nauczycielowi należą się świadczenia socjalne, kiedy będzie pobierał przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych? Potem nauczyciel przechodzi na emeryturę.

Czy przyznanie świadczenia z Z.F.Ś.S. dla dyrektora należy uzgodnić ze związkiem zawodowym?

Pytanie: Czy przedstawiciel związków zawodowych ma prawo opiniować świadczenie z ZFŚS dla dyrektora szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel