Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Przyznanie świadczeń z ZFŚS w wysokości przekraczającej odpis na pracownika

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać z ZFŚS świadczenia w łącznej wysokości przekraczającej wysokość dokonanego na niego odpisu czy też tak należy przyznawać świadczenia, by tej kwoty nie przekroczyć?

Upominek dla odchodzącego pracownika ze środków ZFŚS

Pytanie: Po 40 latach pracy w naszej placówce odchodzi na emeryturę kucharka. Czy można zakupić jej upominek lub w inny sposób podziękować za długoletnią pracę korzystając ze środków funduszu socjalnego?

Wliczanie renty po zmarłym małżonku w oświadczeniu o dochodzie do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ubieganiu się o świadczenie z ZFŚS pracownik powinien w oświadczeniu o dochodzie wykazać rentę rodzinną po zmarłym małżonku?

Ekwiwalent pieniężny za nieskorzystanie z wycieczki ze środków ZFŚS

Pytanie: Czy pracownik, który nie jedzie na wycieczkę, do kina lub teatru pokrywaną z funduszu ZFŚS powinien otrzymać w to miejsce ekwiwalent pieniężny?

Uzależnienie zgody związków zawodowych na wypłatę środków z ZFŚS od przedstawienie dochodu wszystkich uprawnionych

Pytanie: Czy związek zawodowy działający w szkole może wstrzymać (zablokować) wypłatę świadczenia z ZFŚS do czasu otrzymania informacji dochodzie poszczególnych osób uprawnionych? Zaznaczam, że w szkole na 40 osób, tylko 4 pracowników jest zrzeszonych.

Alimenty i 500+ a dochód do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ustalaniu sytuacji materialnej pracownika do celów ZFŚS do dochodu w gospodarstwie domowym należy wliczać alimenty i świadczenie 500+ ?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS pracownikowi młodocianemu

Pytanie: Zatrudniamy pracownika młodocianego. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych różni się w zależności od roku nauki i w stosunku do pozostałych pracowników jest mały. Czy pracownik młodociany będzie korzystał z ZFŚS na tych samych zasadach co pozostali pracownicy? Jak ustalić dochód pracownika młodocianego? Czy wziąć pod uwagę tylko jego dochody osiągane z tytułu zatrudnienia, czy też należy doliczyć dochody rodziców/opiekunów prawnych?

Nieuwzględnienie dochodów męża a prawo do świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Świadczenia z ZFŚS są wypłacane pracownikom w oparciu o składane przez nich oświadczenia o średnim dochodzie na członka rodziny. Pracownik w druku oświadczenia wymienia wszystkie osoby uprawnione wymienione w regulaminie wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie podaje dochodów męża, ponieważ zabrania mu tego kontrakt zawarty z pracodawcą?

Świadczenie urlopowe dla pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy się świadczenie urlopowe? W jakiej wysokości?

Świadczenia z ZFŚŚ dla dyrektora szkoły – kto przyznaje

Pytanie: Do kogo powinien się zwrócić dyrektor szkoły o wypłatę świadczeń socjalnych - np. zapomogi, dopłaty do wypoczynku dziecka itp. ze środków ZFŚS? Szkoła jest publiczna, dyrektor nie ma zastępcy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel