Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Dofinansowanie szczepień na grypę z ZFŚS

Pytanie: Czy można sfinansować z ZFŚS szczepionki przeciwko grypie dla pracowników?

Naliczanie odpisu i prawo do świadczeń z ZFŚS w czasie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy na pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym należy naliczać odpis na ZFŚS czy ma on prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

RODO a ZFŚS

Ochrona danych osobowych członków rodziny osób uprawnionych do ZFŚS

Żądanie przedłożenia deklaracji PIT małżonka lub dodatkowych oświadczeń członków rodziny pracownika do celów ZFŚS może naruszać zasadę minimalizacji gromadzonych danych osobowych. Sprawdź, jakie oświadczenia i dokumenty, zdaniem UODO, można pozyskiwać w ramach działalności ZFŚS.

Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel z dniem 1 listopada został przeniesiony do innej placówki. W grudniu złożył wniosek o świąteczne świadczenie z ZFŚS w naszej placówce. Czy ma do niego prawo? Regulamin ZFŚS nie przewiduje takiej sytuacji.

Prawo do świadczeń z ZFŚS byłego pracownika, który oczekuje na decyzję w sprawie emerytury

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Nie dostarczył jednak do szkoły dokumentu potwierdzającego przyznanie tego świadczenia. Czy nauczyciel – były pracownik, ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Zatrudnienie pracownika po upływie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie z ZFŚS

Pytanie: Komisja socjalna w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada przyjmuje wnioski i pomoc finansową z ZFŚS w związku ze zwiększonymi wydatkami z okazji Bożego Narodzenia. Czy pracownikowi, który został zatrudniony 3 grudnia tj. po upływie terminu na składanie wniosków, przysługuje prawo do tego świadczenia?   

Sfinansowanie zakupu okularów ze środków ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS zakupu okularów z uwagi na wrodzoną wadę wzroku. Czy można uwzględnić jego wniosek?

Śmierć osoby uprawnionej przed przyznaniem świadczenia z ZFŚS

Pytanie:  Emerytowany pracownik złożył wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej z ZFŚS. Przed przyznaniem świadczenia emeryt zmarł. Czy należy przyznać zapomogę po jego śmierci i wypłacić ją członkom rodziny?   

Prawo do świadczeń z ZFSS nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach ma prawo do świadczeń z ZFŚS w obu placówkach czy tylko w podstawowym miejscu pracy? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel