Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Alimenty i 500+ a dochód do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ustalaniu sytuacji materialnej pracownika do celów ZFŚS do dochodu w gospodarstwie domowym należy wliczać alimenty i świadczenie 500+ ?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS pracownikowi młodocianemu

Pytanie: Zatrudniamy pracownika młodocianego. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych różni się w zależności od roku nauki i w stosunku do pozostałych pracowników jest mały. Czy pracownik młodociany będzie korzystał z ZFŚS na tych samych zasadach co pozostali pracownicy? Jak ustalić dochód pracownika młodocianego? Czy wziąć pod uwagę tylko jego dochody osiągane z tytułu zatrudnienia, czy też należy doliczyć dochody rodziców/opiekunów prawnych?

Nieuwzględnienie dochodów męża a prawo do świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Świadczenia z ZFŚS są wypłacane pracownikom w oparciu o składane przez nich oświadczenia o średnim dochodzie na członka rodziny. Pracownik w druku oświadczenia wymienia wszystkie osoby uprawnione wymienione w regulaminie wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie podaje dochodów męża, ponieważ zabrania mu tego kontrakt zawarty z pracodawcą?

Świadczenie urlopowe dla pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy się świadczenie urlopowe? W jakiej wysokości?

Świadczenia z ZFŚŚ dla dyrektora szkoły – kto przyznaje

Pytanie: Do kogo powinien się zwrócić dyrektor szkoły o wypłatę świadczeń socjalnych - np. zapomogi, dopłaty do wypoczynku dziecka itp. ze środków ZFŚS? Szkoła jest publiczna, dyrektor nie ma zastępcy.

Pracujący emeryt bez podwójnych świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy emerytom – byłym pracownikom, którzy zostali ponownie zatrudnieni w naszej szkole należą się podwójne świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Prawo do świadczeń z ZFŚS w czasie stażu z UP

Pytanie: Czy osoby odbywające staż z urzędu pracy w naszej placówce mają prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

Wniosek o refundację wypoczynku nauczyciela gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 do szkoły podstawowej zostało włączone gimnazjum. Nauczyciel dawnego gimnazjum złożył do dyrektora wniosek o wypłatę "wczasów pod gruszą" oświadczając, że korzystał z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w lipcu 2017 r. Do wniosku dołączył fakturę wystawioną 30 lipca 2017 r. Jakie stanowisko w takim przypadku powinien zająć dyrektor i komisja socjalna?

Dochód na członka rodziny do celów ZFŚS – jak liczyć

Pytanie: Jak prawidłowo liczyć dochód w gospodarstwie domowym w celu przyznania świadczenia z funduszu socjalnego? Czy w przypadku matki samotnie opiekującej się dziećmi należy wziąć pod uwagę także dochody ich ojca?

Karnety na basen i fitness ze środków ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy z pieniędzy funduszu socjalnego mogą zostać zakupione karnety na pływalnię lub klubów fitness? Jeśli tak, to czy kwota zakupu podwyższa pracownikowi podstawę opodatkowania?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel