Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela w stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny ma prawo wnioskować o świadczenia przewidziane w regulaminie funduszu socjalnego?

540a83c3f348e3c683bebd577f0f7095a2df3bdd-large

Nauczyciele mają prawo do „wczasów pod gruszą”

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela daje przywilej otrzymania dodatkowego świadczenia urlopowego, którego wysokość nie jest związana z sytuacją socjalną nauczycieli.  Świadczenie to jest niezależne od innych świadczeń przyznawanych ze środków ZFŚS, a jego wypłata nie może uniemożliwić nauczycielom skorzystania z tzw. „wczasów pod gruszą” wypłacanych na podstawie regulaminu.

Uzależnienie wysokości dopłaty do wypoczynku od wymiaru etatu

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe potocznie nazywanie "wczasy pod gruszą" wypłacanie z funduszu świadczenie socjalnych, powinno być wyliczane proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia (w przeliczeniu na wielkość etatu)?

Świadczenia z ZFŚS dla wspólnego dziecka pracowników zatrudnionych w jednej szkole

Pytanie: Czy w przypadku zatrudnienia małżonków w jednej placówce należy przyznać dofinansowanie na wspólne dzieci każdemu z nich z osobna, czy tylko jeden z nich może otrzymać takie świadczenie?

Przyznanie zapomogi z ZFŚS jako rekompensaty za czas strajku

Pytanie: Czy nauczyciel może otrzymać zapomogę bezzwrotną z ZFŚŚ z powodu trudnej sytuacji materialnej uzasadniając ją obniżonym wynagrodzeniem z powodu strajku?

Kumulacja wczasów pod gruszą w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego

Pytanie: W naszej placówce dopłata do wypoczynku („wczasy pod gruszą”) przysługuje osobom, które wykorzystają 14 dni wypoczynku. Jest to świadczenie wypłacane raz w roku. Pracownica przez 2 lata nie otrzymywała dopłaty, ponieważ nie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Teraz złożyła wniosek o wypłatę 3 wczasów pod gruszą – osobno za urlop zaległy za 2 lata oraz za urlop bieżący. Czy należy wypłacić to świadczenie za lata ubiegłe?

Prawo do ZFŚS nauczyciela, który uzyskał prawo do renty na czas określony

Pytanie: Czy nauczyciel, który przeszedł na rentę czasową ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Impreza z ZFŚS – kiedy nie wymaga badania sytuacji socjalnej

Pytanie: Chcemy zorganizować spotkanie integracyjne dla osób uprawnionych do ZFŚS (pracowników i emerytów) w restauracji. Wszyscy zostali zaproszeni, ale udział w imprezie jest dobrowolny. Czy możemy całość kosztów pokryć ze środków ZFŚS czy też musimy zbierać dopłaty od każdego pracownika uczestniczącego w imprezie?

Paczka świąteczna dla dziecka nauczycieli zatrudnionych w jednej placówce

Pytanie: Czy w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka są zatrudnieni w jednej placówce, paczka mikołajkowa dla dziecka należy się jednemu z nich czy obojgu?

Przyznanie świadczeń z ZFŚS w wysokości przekraczającej odpis na pracownika

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać z ZFŚS świadczenia w łącznej wysokości przekraczającej wysokość dokonanego na niego odpisu czy też tak należy przyznawać świadczenia, by tej kwoty nie przekroczyć?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel