Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeńz ZFŚS w Twojej szkole.

Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel z dniem 1 listopada został przeniesiony do innej placówki. W grudniu złożył wniosek o świąteczne świadczenie z ZFŚS w naszej placówce. Czy ma do niego prawo? Regulamin ZFŚS nie przewiduje takiej sytuacji.

Prawo do świadczeń z ZFŚS byłego pracownika, który oczekuje na decyzję w sprawie emerytury

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Nie dostarczył jednak do szkoły dokumentu potwierdzającego przyznanie tego świadczenia. Czy nauczyciel – były pracownik, ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Zatrudnienie pracownika po upływie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie z ZFŚS

Pytanie: Komisja socjalna w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada przyjmuje wnioski i pomoc finansową z ZFŚS w związku ze zwiększonymi wydatkami z okazji Bożego Narodzenia. Czy pracownikowi, który został zatrudniony 3 grudnia tj. po upływie terminu na składanie wniosków, przysługuje prawo do tego świadczenia?   

Sfinansowanie zakupu okularów ze środków ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS zakupu okularów z uwagi na wrodzoną wadę wzroku. Czy można uwzględnić jego wniosek?

Śmierć osoby uprawnionej przed przyznaniem świadczenia z ZFŚS

Pytanie:  Emerytowany pracownik złożył wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej z ZFŚS. Przed przyznaniem świadczenia emeryt zmarł. Czy należy przyznać zapomogę po jego śmierci i wypłacić ją członkom rodziny?   

Prawo do świadczeń z ZFSS nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach ma prawo do świadczeń z ZFŚS w obu placówkach czy tylko w podstawowym miejscu pracy? 

Zapomoga losowa dla emeryta – byłego pracownika

Pytanie: Czy nauczyciel emeryt ma prawo do zapomogi losowej z ZFŚS z tytułu śmierci rodzica? W regulaminie mamy ogólny zapis, zgodnie z którym " Udziela się zapomogi w formy finansowej z tytułu śmierci członka rodziny (tj. rodziców, dzieci i współmałżonka)".

Ekspres do kawy na Dzień Edukacji Narodowej ze środków ZFŚS

Pytanie: Czy w ramach funduszu socjalnego możemy na dzień nauczyciela kupić ekspres do kawy do pokoju nauczycielskiego?

Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela w stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny ma prawo wnioskować o świadczenia przewidziane w regulaminie funduszu socjalnego?

540a83c3f348e3c683bebd577f0f7095a2df3bdd-large

Nauczyciele mają prawo do „wczasów pod gruszą”

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela daje przywilej otrzymania dodatkowego świadczenia urlopowego, którego wysokość nie jest związana z sytuacją socjalną nauczycieli.  Świadczenie to jest niezależne od innych świadczeń przyznawanych ze środków ZFŚS, a jego wypłata nie może uniemożliwić nauczycielom skorzystania z tzw. „wczasów pod gruszą” wypłacanych na podstawie regulaminu.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel