Oskładkowanie świadczeń dla zleceniobiorców - nowe zasady

Data publikacji: 29 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Dnia 1 sierpnia 2010 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia składkowego. Przepisy bardzo ważne, bo całkowicie zmieniające zasady ustalania podstawy wymiaru składek m.in. zleceniobiorców. Jeśli więc chcesz sfinansować zleceniobiorcy szkolenie lub przyznać mu świadczenie z ZFŚS, lepiej poczekaj z tym do 1 sierpnia - wówczas świadczenie to będzie zwolnione ze składek ZUS!

TK zwrócił uwagę na nierówne traktowanie zleceniobiorców i pracowników

Wchodząca 1 sierpnia 2010 r. w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jaki zapadł 16 lutego 2010 r. TK orzekł, że „zarezerwowanie” zwolnienia ze składek świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego tylko dla pracowników - z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia, jest niezgodne z Konstytucją.

Zmiany poszły dalej - wszystkie pracownicze zwolnienia dla zleceniobiorców!

Resort pracy już w kwietniu 2010 r. przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia składkowego. Zakładał on, że wszystkie wyłączenia z podstawy wymiaru składek przewidziane w rozporządzeniu, dotyczące dotychczas tylko pracowników, będą miały zastosowanie także do:

  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz
  • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Nowe zasady oskładkowania świadczeń wchodzą w życie 1 sierpnia 2010 r.
Jeśli więc planujesz w najbliższym czasie np. sfinansować szkolenie osobie wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia lub wysłać zleceniobiorcę w podróż służbową, z tytułu której otrzyma diety i zwrot kosztów - poczekaj z tym do 1 sierpnia 2010 r. Wówczas zleceniobiorca nie zapłaci od tego świadczenia składek ZUS.
Emilia Wawrzyszczuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel