Oskładkowanie świadczeń dla zleceniobiorców - nowe zasady

Data publikacji: 29 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Dnia 1 sierpnia 2010 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia składkowego. Przepisy bardzo ważne, bo całkowicie zmieniające zasady ustalania podstawy wymiaru składek m.in. zleceniobiorców. Jeśli więc chcesz sfinansować zleceniobiorcy szkolenie lub przyznać mu świadczenie z ZFŚS, lepiej poczekaj z tym do 1 sierpnia - wówczas świadczenie to będzie zwolnione ze składek ZUS!

Dnia 1 sierpnia 2010 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia składkowego. Przepisy bardzo ważne, bo całkowicie zmieniające zasady ustalania podstawy wymiaru składek m.in. zleceniobiorców. Jeśli więc chcesz sfinansować zleceniobiorcy szkolenie lub przyznać mu świadczenie z ZFŚS, lepiej poczekaj z tym do 1 sierpnia - wówczas świadczenie to będzie zwolnione ze składek ZUS!

TK zwrócił uwagę na nierówne traktowanie zleceniobiorców i pracowników

Wchodząca 1 sierpnia 2010 r. w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jaki zapadł 16 lutego 2010 r. TK orzekł, że „zarezerwowanie” zwolnienia ze składek świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego tylko dla pracowników - z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia, jest niezgodne z Konstytucją.

Zmiany poszły dalej - wszystkie pracownicze zwolnienia dla zleceniobiorców!

Resort pracy już w kwietniu 2010 r. przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia składkowego. Zakładał on, że wszystkie wyłączenia z podstawy wymiaru składek przewidziane w rozporządzeniu, dotyczące dotychczas tylko pracowników, będą miały zastosowanie także do:

  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz
  • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Nowe zasady oskładkowania świadczeń wchodzą w życie 1 sierpnia 2010 r.
Jeśli więc planujesz w najbliższym czasie np. sfinansować szkolenie osobie wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia lub wysłać zleceniobiorcę w podróż służbową, z tytułu której otrzyma diety i zwrot kosztów - poczekaj z tym do 1 sierpnia 2010 r. Wówczas zleceniobiorca nie zapłaci od tego świadczenia składek ZUS.
Emilia Wawrzyszczuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel