Dwukrotne zatrudnienie w tej samej szkole a wysokość trzynastki

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas określony od dnia 1 lutego 2017 do dnia 23 czerwca 2017 r. Następnie została ponownie zatrudniona na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018 r. Czy należy jej się trzynastka, a jeśli tak to za jaki okres?
Odpowiedź: Nauczycielka nabyła prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, a do jej podstawy należy wliczyć wynagrodzenie, które otrzymywała w ramach obydwu umów o pracę.

Okresy pracy w danej szkole sumują się

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje w pełnej wysokości tym pracownikom szkoły, którzy przepracowali w niej cały rok kalendarzowy. Osoby zatrudnione przez co najmniej 6 miesięcy w danym roku także otrzymają trzynastkę, jednakże jej wysokość będzie ustalona proporcjonalnie do okresu przepracowanego (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).  Należy podkreślić, że do okresu uprawniającego do trzynastki należy wliczyć wszystkie okresy przepracowane w danej szkole w danym roku kalendarzowym.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu nauczycielka była zatrudniona w sumie przez ponad 6 miesięcy w 2017 r., a zatem nabyła prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na marginesie warto zauważyć, że nawet gdyby okres faktycznie przepracowany był krótszy, i tak nauczycielka nabyłaby prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponieważ za drugim razem została zatrudniona zgodnie z organizacją pracy szkoły.

W podstawie trzynastki suma wynagrodzenia z całego roku

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Oznacza to, że do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się otrzymywane wynagrodzenie w danej szkole w danym roku kalendarzowym.
W sytuacji, o której mowa w pytaniu do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczyć wynagrodzenie wypłacone nauczycielce w ramach obu umów.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel