Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka pracownika zatrudnionego po likwidacji poprzedniego pracodawcy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny został zatrudniony w szkole od 1 września 2020 r., poprzedni stosunek pracy został rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2020 r. z powodu likwidacji zakładu pracy. Czy w takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu czterech miesięcy u nowego pracodawcy?

Zatrudnienie nauczyciela przedszkola z dniem 1 września a prawo do trzynastki

Zatrudnienie nauczyciela przedszkola z dniem 1 września a prawo do trzynastki

Nauczyciele mają prawo do trzynastki niezależnie od okresu przepracowanego jeżeli zostali zatrudnieni zgodnie z organizacją pracy szkoły. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym obejmuje wyjątkiem „nauczyciela” i „organizację pracy szkoły” bez definiowania tych pojęć. Sprawdź, czy na podstawie tego przepisu trzynastkę otrzymają także nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Trzynastka nauczyciela, który podpisał umowę o pracę przed 1 września, lecz rozpoczął pracę po tym dniu

Pytanie: Nauczyciel podpisał umowę o pracę 14 lipca 2020 r., w której jako termin rozpoczęcia pracy wskazano 5 października 2020 r. Czy należy wypłacić mu trzynastkę z uwagi na nawiązanie stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły, ponieważ umowa została zawarta przed 1 września?

Przedłużenie umowy do dnia porodu a prawo do trzynastki

Przedłużenie umowy do dnia porodu a prawo do trzynastki

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego jest jedną z okoliczności, które uzasadniają przyznanie dodatkowego wynagrodzenia niezależnie od okresu przepracowanego. Sprawdź, czy trzynastkę należy wypłacić także pracownicom, których umowy zostały przedłużone do dnia porodu oraz jak obliczyć wysokość trzynastki osobom, które nabyły prawo do trzynastki choć nie świadczyły efektywnie pracy.

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy  w dniu 31 sierpnia 2020 r. bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 55§1(1) Kodeksu pracy. Czy z tego powodu utracił prawo do trzynastki? 

Trzynastka dla osoby zatrudnionej na podstawie Prawa oświatowego z dniem 1 września

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony z dniem 1 września 2020 r. na podstawie art. 15 ustawy Prawo oświatowe ma prawo do trzynastki za 2020 r.?   

Trzynastka za 2020 rok – jak liczyć okres przepracowany w okresie epidemii

Trzynastka za 2020 rok – jak liczyć okres przepracowany w czasie epidemii

Zawieszenie zajęć w dniach 12-25 marca 2020 r. bez regulacji dotyczącej pracy zdalnej, przebywanie pracowników w gotowości do pracy, korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz przebywanie na kwarantannie i w izolacji – to okresy, które budzą najwięcej wątpliwości z punktu widzenia prawa do trzynastki pracowników szkoły za 2020 rok. Zobacz, jak ustalić okres przepracowany w 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy okres korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie epidemii koronawirusa wliczany jest do okresu przepracowanego, wliczanego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Dwa okresy zatrudnienia w danym roku – jak ustalić prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona w naszej szkole w okresie od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r. Następnie została zatrudniona od 29.09.2020 r. do 25.06.2021 r. i w tym okresie wykorzystała 9 dni zwolnienia lekarskiego. Czy przysługuje jej dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) za rok 2020 ? Czy w takim przypadku należy zsumować okresy zatrudnienia czy nie?

Prawo do trzynastki za rok, w którym nauczyciel był zawieszony

Pytanie: Nauczycielka przez cały 2019 r. była zawieszona w pełnieniu obowiązków. Obecnie została uniewinniona i wnosi o wypłacenie trzynastki za ten rok. Czy ma do niej prawo? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel