Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka za 2020 rok – jak liczyć okres przepracowany w okresie epidemii

Trzynastka za 2020 rok – jak liczyć okres przepracowany w czasie epidemii

Zawieszenie zajęć w dniach 12-25 marca 2020 r. bez regulacji dotyczącej pracy zdalnej, przebywanie pracowników w gotowości do pracy, korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz przebywanie na kwarantannie i w izolacji – to okresy, które budzą najwięcej wątpliwości z punktu widzenia prawa do trzynastki pracowników szkoły za 2020 rok. Zobacz, jak ustalić okres przepracowany w 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy okres korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie epidemii koronawirusa wliczany jest do okresu przepracowanego, wliczanego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Dwa okresy zatrudnienia w danym roku – jak ustalić prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona w naszej szkole w okresie od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r. Następnie została zatrudniona od 29.09.2020 r. do 25.06.2021 r. i w tym okresie wykorzystała 9 dni zwolnienia lekarskiego. Czy przysługuje jej dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) za rok 2020 ? Czy w takim przypadku należy zsumować okresy zatrudnienia czy nie?

Prawo do trzynastki za rok, w którym nauczyciel był zawieszony

Pytanie: Nauczycielka przez cały 2019 r. była zawieszona w pełnieniu obowiązków. Obecnie została uniewinniona i wnosi o wypłacenie trzynastki za ten rok. Czy ma do niej prawo? 

trzynastka za 2019 r

10 sytuacji, w których warto zawalczyć o trzynastkę

Gdy do 31 marca na konto nie wpłynie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy mogą chcieć kwestionować decyzję dyrektora o braku jego wypłaty.  Sprawdźmy, czy i  kiedy warto wchodzić w spór o prawo do trzynastki.

Wypłata trzynastki nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za poprzedni rok nauczycielowi, który jest obecnie zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych? 

Ekwiwalent za urlop w podstawie trzynastki

Pytanie: Czy otrzymany przez nauczyciela w 2019 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wlicza się do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok?

Trzynastka dla nauczyciela, który został zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony z pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. W 2019 r. przepracował efektywnie tylko 146 dni z uwagi na chorobę. Czy należy wypłacić mu trzynastkę? 

Dodatek uzupełniający w podstawie trzynastki nauczyciela

Pytanie: Czy jednorazowy dodatek uzupełniający należy wliczyć do podstawy trzynastki nauczyciela w pełnej wysokości czy 1/12, jak przy wynagrodzeniu urlopowym? 

Pisemna informacja o przyznaniu trzynastki – czy wymagana

Pytanie: Czy pracownik powinien otrzymać informację na piśmie o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel