MEN: Dodatek uzupełniający a trzynastka nauczycieli

Data publikacji: 15 lutego 2011 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stanowisko dotyczące wliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wypłacanego nauczycielom. Zdaniem MEN dodatek uzupełniający wypłacony w 2010 r. wchodzi do podstawy trzynastki za ten rok.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stanowisko dotyczące wliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wypłacanego nauczycielom. Zdaniem MEN dodatek uzupełniający wypłacony w 2010 r. wchodzi do podstawy trzynastki za ten rok.

Podstawa trzynastki - jak ekwiwalent za urlop…

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Jednostki sfery budżetowej mają obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

…zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wypłaty trzynastki

W związku z powyższym, do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego nauczycielom należy uwzględnić wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu  pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 255, poz. 1712), obowiązujących w okresie wypłaty wynagrodzenia rocznego.

W odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego nauczycielom za 2010 r., biorąc pod uwagę fakt, iż zostanie ono wypłacone w 2011 r. , należy przyjąć wypłacony w 2010 r. jednorazowy dodatek uzupełniający.

Źródło:

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel