Ograniczenie zatrudnienia a możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 10 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony przez mianowanie na pełen etat chce po raz pierwszy skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września. Dyrektor Szkoły z powodu braku możliwości przydzielenia pełnego etatu od 1 września musi wręczyć nauczycielowi ograniczenie do połowy etatu. Czy nauczyciel może w takim razie skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia składając wniosek w trakcie okresu wypowiedzenia?
Odpowiedź: Tak. Wystarczy, że nauczyciel złoży wniosek,  w którym wskaże, że datą rozpoczęcia urlopu zdrowotnego jest dzień nie późniejszy niż 31 sierpnia.
Warunek zatrudnienia przez ostatnie 7 lat …

Nauczyciel, który zamierza po raz pierwszy w życiu skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • być zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony w momencie rozpoczęcia urlopu (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela),
  • przepracować co najmniej 7 lat w szkole w pełnym wymiarze zajęć bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela)
  • nie posiadać uprawnień emerytalnych (art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela)
  • przedłożyć dyrektorowi szkoły orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia (art. 73 ust. 1, 10 Karty Nauczyciela).
Jak wynika z powyższego, nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Konieczność udzielenia takiego urlopu jest bowiem spowodowana długością zatrudnienia na stanowisku nauczyciela rozmiarem wykonywanych obowiązków (wymiar zajęć), a w konsekwencji - większym obciążeniem dla zdrowia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r. II PK 137/12).
… i w dniu rozpoczęcia urlopu

Co istotne, nauczyciel powinien być również zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia urlopu zdrowotnego. Późniejsze zmniejszenie wymiaru zajęć (nawet następnego dnia po rozpoczęciu urlopu) wskutek uprzedniego ograniczenia zatrudnienia, nie pozbawia nauczyciela możliwości dalszego korzystania z urlopu zdrowotnego.

Aby skorzystać z pierwszego w życiu urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć przez okres 7 lat bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia urlopu zdrowotnego, ale także w dniu, w którym ten urlop ma być rozpoczęty.

Nauczyciel, o którym mowa w zapytaniu, może więc korzystać urlopu zdrowotnego bez przeszkód (przez maksymalny roczny okres), o ile we wniosku wskaże, że datą rozpoczęcia urlopu ma być dzień nie późniejszy niż 31 sierpnia. Rozpoczęcie urlopu w dniu 1 września nie będzie możliwe z uwagi na zmniejszenie wymiaru zajęć.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel