Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego - jak sprawdzić, czy wydał je uprawniony lekarz?

Patryk Kuzior

Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej
Data publikacji: 21 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Otrzymaliśmy nauczycielki podanie wraz z orzeczeniem o udzieleniu urlopu zdrowotnego wydanego przez lekarza z prywatnego gabinetu.  Lekarz ten pracuje również w szpitalu w naszej miejscowości. Nie kwestionujemy zasadności udzielenia tego urlopu jednakże mamy wątpliwości czy możemy udzielić tego urlopu na podstawie takiego orzeczenia.  Jak sprawdzić czy lekarz, który wydał orzeczenie posiada umowę z NFZ lub  spełnia inne warunki do wystawienia takiego orzeczenia? Co zrobić, gdyby okazało się, że lekarz wydał orzeczenie, choć nie miał do tego uprawnień?
Odpowiedź: O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka leczący nauczyciela lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Fakt zawarcia umowy z NFZ można zweryfikować on-line na stronie internetowej NFZ.
Nie każdy lekarz może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Zatem orzeczenie będące podstawą udzielenia urlopu zdrowotnego nie może wystawić dowolny lekarz, ale tylko taki, który leczy nauczyciela i jednocześnie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (art. 73 ust. 10 KN).

Lista uprawnionych lekarzy jest na stronie internetowej NFZ

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, lekarz dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Praktycznym problemem, jaki pojawia się przy uznawaniu orzeczeń jest stwierdzenie przez pracodawcę, czy dany lekarz jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, a więc czy udziela świadczeń w oparciu o umowę z NFZ. Weryfikacja tego jest jednak prostsza niż mogłoby się wydawać.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne (art. 135 ust. 1 ww. ustawy). Fundusz realizuje zasadę jawności umów przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w szczególności: punkt, porada, osobodzień) wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.  Powyższą informację  zamieszcza się w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydanie orzeczenia przez nieuprawnionego lekarza podstawą odwołania

Gdyby okazało się, że lekarz nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, to należałoby złożyć odwołanie od orzeczenia jako wydanego przez nieuprawnionego lekarza.

dr Patryk Kuzior

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel