Urlop dla poratowania zdrowia - jeden rok czyli ile?

Agnieszka Kosiarz

Agnieszka Kosiarz

Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania
Data publikacji: 30 marca 2016 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jak należy udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi na okres 12 miesięcy ? od 24 marca 2016 r. do 23 marca 2017 r., czy do 24 marca 2017 r.?
Odpowiedź: Termin oznaczony latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Warunki skorzystania z urlopu zdrowotnego

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest na wniosek nauczyciela. Na dzień złożenia wniosku o urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
  • staż pracy w szkole wynoszący co najmniej 7 lat,
  • od poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął co najmniej rok,
  • nauczyciel nie wykorzystał jeszcze łącznie trzech lat urlopu zdrowotnego,
  • nauczyciel nie nabył prawa do emerytury,
  • nauczyciel otrzymał orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.

Jeden rok - od 24 marca do 24 marca

Orzeczenie lekarskie wskazuje termin udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia i jest on wiążący dla dyrektora placówki - jeśli jest zgodny z przepisami Karty Nauczyciela. 

Urlop dla poratowania zdrowia udziela nauczycielowi dyrektor placówki, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

W świetle Kodeksu Cywilnego termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że termin jednego roku liczony od 24 marca upływa 24 marca następnego roku.

Agnieszka Kosiarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel