Wymóg 7 lat efektywnej pracy przed urlopem zdrowotnym

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 22 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Mamy nauczycielkę która jest zatrudniona w naszej jednostce od 01.09.2011 r. na stanowisku psychologa. W zeszłym roku urodziła w październiku dziecko i planuje żeby po wykorzystaniu urlopu mac. i rodz. oraz urlopu wypoczynkowego uzupełniającego od stycznia 2017 r. pójść na urlop dla poratowania zdrowia na czas do 30.06.2017 r. Przed zatrudnieniem u nas nauczycielka ta pracowała jako nauczyciel j. niemieckiego od 01.09.1999. do 31.08.2006r., potem pracowała jako psycholog od 01.09.2009 do 31.08.2011r. Czy Pani ta może pójść na urlop dla poratowania zdrowia? Pragnę zaznaczyć, że wszędzie była zatrudniona w pełnym wymiarze. Nigdy dotąd nie korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia.
Odpowiedź: Nie. W styczniu 2017 r. nauczycielka nie będzie mogła skorzystać z urlopu zdrowotnego.

7 lat pracy pełnowymiarowej bezpośrednio przed urlopem

Nauczyciel, który zamierza po raz pierwszy w życiu skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • być zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony w momencie rozpoczęcia urlopu (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela),
  • przepracować co najmniej 7 lat w szkole w pełnym wymiarze zajęć bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela)
  • nie posiadać uprawnień emerytalnych (art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela)
  • przedłożyć dyrektorowi szkoły orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia (art. 73 ust. 1, 10 Karty Nauczyciela).

Jak wynika z powyższego, nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Konieczność udzielenia takiego urlopu jest bowiem spowodowana długością zatrudnienia na stanowisku nauczyciela rozmiarem wykonywanych obowiązków (wymiar zajęć), a w konsekwencji - większym obciążeniem dla zdrowia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r. II PK 137/12).

Uwaga na okresy nieobecności w pracy

Do 7-letniego okresu zatrudnienia w szkole, uprawniającego do urlopu zdrowotnego, nie wlicza się okresów czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie dłużej niż 6 miesięcy (art. 73 ust. 3 Karty Nauczyciela). Innymi słowy wymagany okres zatrudnienia przedłuża się o okresy tej niezdolności.

Wymagany okres zatrudnienia nauczycielki w szkole w związku z korzystaniem przez nauczycielkę z urlopów związanych z rodzicielstwem powinien zatem być przedłużony o okresy korzystania z tych urlopów i ewentualnie o okres niezdolności do pracy w trakcie ciąży (a zatem co najmniej 20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego =  52 tygodnie = 364 dni).

Począwszy od 01.09.2009 r. do 31.12.2016 r. nauczycielka przepracuje 7 lat i 4 miesiące. Jednakże po pomniejszeniu tego okresu o 364 dni pozostaje 6 lat 4 miesiące i 1 dzień. Tymczasem warunkiem skorzystania z pierwszego urlopu zdrowotnego jest zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nieprzerwanie przez 7 lat. W styczniu 2017 r. nauczycielka tego warunku nie będzie spełniała. W konsekwencji nie może skorzystać wtedy z urlopu zdrowotnego.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel