Ojciec dziecka nie zawsze ma prawo do urlopu rodzicielskiego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 8 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowy urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie w przypadku wykorzystania w całości urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Taka regulacja pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego pracowników-ojców, gdy matka dziecka w dniu porodu nie była zatrudniona. Ministerstwo pracy póki co nie planuje jednak zmieniać nowych przepisów.

Ojciec skorzysta z urlopu rodzicielskiego tylko, gdy matka dziecka pracuje

Od 17 czerwca 2013 r. pracownicy mogą korzystać z dodatkowych uprawień rodzicielskich. W sumie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Ojciec dziecka skorzysta jednak z urlopu rodzicielskiego wyłącznie wówczas, gdy matka dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego, czyli była zatrudniona. Jeśli matka dziecka nie pracuje - ojciec nie będzie mógł wykorzystać ani dodatkowego urlopu macierzyńskiego ani urlopu rodzicielskiego. Na problem ten zwrócił uwagę poseł Maciej Orzechowski, kierując w tej sprawie interpelację poselską do ministra pracy. Zdaniem posła, powstała luka w prawie, która pozbawia pracowników - ojców uprawnień rodzicielskich, mimo że są zatrudnieni i opłacają składki w ramach ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli matka dziecka w dniu porodu nie jest zatrudniona to nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego. W konsekwencji nie jest możliwe nabycie prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego - zarówno przez nią, gdy podejmie zatrudnienie, jak i przez pracownika - ojca.
MPIPS: W grudniu 2014 sprawdzimy, jakie skutki wywołały nowe przepis

Ministerstwo pracy przyznaje, że taka konstrukcja przepisów uniemożliwia skorzystanie z urlopu rodzicielskiego pracownikom - ojcom, gdy  matka dziecka nie pracuje. Zgodnie z ustawą nowelizującą Kodeks pracy, po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister pracy i polityki społecznej ma przedstawić sejmowi informację o realizacji ustawy. Być może wówczas wnioski z tej informacji posłużą do dalszych nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

Tymczasem resort pracy przypomina, że ojciec dziecka, nawet gdy matka dziecka nie pracuje, ma szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem tj. prawo do:

  1. 2 dni zwolnienia od pracy w związku z urodzeniem się dziecka (§15 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.)
  2. 2 tygodni urlopu ojcowskiego (art. 1823 Kodeksu pracy);
  3. urlopu wychowawczego (art. 186 Kodeksu pracy);
  4. wykonywania pracy nadliczbowej, pracy w porze nocnej, pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz bycia delegowanym poza stałe miejsce pracy tylko za swoją zgodą (art. 178 § 1 Kodeksu pracy);
  5. 2 dni zwolnienia od pracy w każdym roku kalendarzowym aż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia (art. 188 Kodeksu pracy);
  6. zasiłku opiekuńczego m.in. w przypadku choroby dziecka, niespodziewanego zamknięcia żłobka, choroby niani etc. (art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999 r.).
Źródło:
  • interpelacja poselska Posła Macieja Orzechowskiego z dnia 25 lipca 2013 r.  nr 20171
  • odpowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie pracy na interpelację poselską nr 20171.

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel