Ojciec dziecka nie zawsze ma prawo do urlopu rodzicielskiego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nowy urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie w przypadku wykorzystania w całości urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Taka regulacja pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego pracowników-ojców, gdy matka dziecka w dniu porodu nie była zatrudniona. Ministerstwo pracy póki co nie planuje jednak zmieniać nowych przepisów.

Ojciec skorzysta z urlopu rodzicielskiego tylko, gdy matka dziecka pracuje

Od 17 czerwca 2013 r. pracownicy mogą korzystać z dodatkowych uprawień rodzicielskich. W sumie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Ojciec dziecka skorzysta jednak z urlopu rodzicielskiego wyłącznie wówczas, gdy matka dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego, czyli była zatrudniona. Jeśli matka dziecka nie pracuje - ojciec nie będzie mógł wykorzystać ani dodatkowego urlopu macierzyńskiego ani urlopu rodzicielskiego. Na problem ten zwrócił uwagę poseł Maciej Orzechowski, kierując w tej sprawie interpelację poselską do ministra pracy. Zdaniem posła, powstała luka w prawie, która pozbawia pracowników - ojców uprawnień rodzicielskich, mimo że są zatrudnieni i opłacają składki w ramach ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli matka dziecka w dniu porodu nie jest zatrudniona to nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego. W konsekwencji nie jest możliwe nabycie prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego - zarówno przez nią, gdy podejmie zatrudnienie, jak i przez pracownika - ojca.

MPIPS: W grudniu 2014 sprawdzimy, jakie skutki wywołały nowe przepis

Ministerstwo pracy przyznaje, że taka konstrukcja przepisów uniemożliwia skorzystanie z urlopu rodzicielskiego pracownikom - ojcom, gdy  matka dziecka nie pracuje. Zgodnie z ustawą nowelizującą Kodeks pracy, po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister pracy i polityki społecznej ma przedstawić sejmowi informację o realizacji ustawy. Być może wówczas wnioski z tej informacji posłużą do dalszych nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

Tymczasem resort pracy przypomina, że ojciec dziecka, nawet gdy matka dziecka nie pracuje, ma szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem tj. prawo do:

  1. 2 dni zwolnienia od pracy w związku z urodzeniem się dziecka (§15 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.)
  2. 2 tygodni urlopu ojcowskiego (art. 1823 Kodeksu pracy);
  3. urlopu wychowawczego (art. 186 Kodeksu pracy);
  4. wykonywania pracy nadliczbowej, pracy w porze nocnej, pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz bycia delegowanym poza stałe miejsce pracy tylko za swoją zgodą (art. 178 § 1 Kodeksu pracy);
  5. 2 dni zwolnienia od pracy w każdym roku kalendarzowym aż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia (art. 188 Kodeksu pracy);
  6. zasiłku opiekuńczego m.in. w przypadku choroby dziecka, niespodziewanego zamknięcia żłobka, choroby niani etc. (art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999 r.).
Źródło:
  • interpelacja poselska Posła Macieja Orzechowskiego z dnia 25 lipca 2013 r.  nr 20171
  • odpowiedź podsekretarza stanu w ministerstwie pracy na interpelację poselską nr 20171.

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel