Czy szkoła powinna poinformować uczniów i rodziców o strajku 31 marca br.

Joanna  Swadźba

Joanna Swadźba

atowego.
Data publikacji: 30 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Czy szkoła powinna poinformować uczniów i rodziców o strajku 31 marca br.

Żaden przepis nie wymaga powiadamiania rodziców o tym, że w szkole będzie przeprowadzany strajk. Jednak dyrektor szkoły – mając wiedzę o zasięgu tego strajku i biorąc pod uwagę konieczność dbania o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienia im opieki, może poinformować uczniów i rodziców uczniów o dacie prowadzenia akcji strajkowej przez nauczycieli.

Nauczyciele mają prawo do udziału w strajku

Strajk nauczycieli może polegać na zaprzestaniu wykonywania działalności dydaktycznej i wychowawczej, przy jednoczesnym sprawowaniu opieki nad dziećmi znajdującymi się na terenie szkoły. Natomiast pracodawca (tu: dyrektor szkoły) powinien mieć, również w czasie trwania strajku, swobodny i nieskrępowany dostęp do stanowisk pracy, na którym są zatrudnione osoby nieuczestniczące w strajku. Poza tym pracodawca powinien mieć możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi i uczniami, którzy w dniu strajku przebywają w szkole. Strajkujący nie powinni zakłócać dyrektorowi szkoły zapewnienia opieki nad dziećmi.

Dyrektorzy protestujących szkół i placówek mają obowiązek zorganizować opiekę dzieciom, których rodzice przyślą do szkoły - wiedząc, że nie odbędą się tam normalne zajęcia (bo np. nie mają z kim zostawić swoich dzieci na czas swojej pracy). Dyrektor szkoły powinien zapewnić opiekę uczniom, którzy tego dnia przyjdą do szkoły. Najczęściej opiekę nad dziećmi sprawują w takich sytuacjach nauczyciele, którzy zdecydowali, aby nie przystępować do strajku.

Warto powiadomić o strajku

Natomiast rodzice powinni mieć świadomość, że w dniu strajku będą pewne utrudnienia, i że nie wszystkie lekcje się odbędą. Stąd też, mimo że żaden przepis nie wskazuje, że dyrektor powinien poinformować o prowadzonym w szkole strajku, można zamieścić taką informację, wskazując jednocześnie, że szkoła zapewni w tym dniu opiekę dzieciom. Informacja ta nie może jednak namawiać rodziców do nieposyłania dzieci do szkoły w tym dniu.

Oczywiście wszystko zależy od rozmiaru strajku w danej szkole. W sytuacji, gdy w szkole tylko niektórzy, nieliczni nauczyciele będą brali udział w strajku, a strajk nie zakłóci przeprowadzania zajęć dydaktycznych i zapewnienia opieki nad dziećmi możliwe jest nieinformowanie rodziców o planowanej akcji strajkowej w szkole, gdyż nie będzie ona miała wpływu na przeprowadzanie zajęć dydaktycznych.

Jeśli strajkujący chcą wywiesić np. na drzwiach szkoły plakaty informujące o przeprowadzanym strajku, dyrektor powinien zezwolić na takie działanie. W konsekwencji rodzice pozyskają wiedzę o strajku z informacji przekazanych przez samych strajkujących.
Choć nie ma przepisów nakazujących informowanie rodziców uczniów o przeprowadzanym w szkole strajku, to jeśli nie odbędą się w szkole w tym dniu zajęcia dydaktyczne i z powodu konieczności zapewnienia opieki wszystkim uczniom warto powiadomić o strajku uczniów i rodziców uczniów.
Joanna Swadźba

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel