Do 15 kwietnia można składać wnioski w sprawie stołówek

Data publikacji: 9 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Do 15 kwietnia można składać wnioski w sprawie stołówek

Dyrektorzy szkół mają jeszcze czas na złożenie w urzędzie gminy wniosku o dofinansowanie remontu lub uruchomienia stołówki. Termin mija 15 kwietnia br. Sprawdzamy szczegóły!

Organ prowadzący gwarantuje wkład własny

Moduł 3. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zakłada wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Warunkiem otrzymania dotacji ma być zapewnienia przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły będą składały do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem. Na wystąpienie do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia gmina ma czas do 30 kwietnia, a do 15 kwietnia mają do niej wpływać wnioski od dyrektorów szkół.

Nowe stołówki lub adaptacja już działających

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący to:

  • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
  • 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych.
Po zakończeniu procedury wyboru projektów, które zostaną dofinansowane, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego wojewoda przekaże nie później niż w roku 2019 – w terminie do 30 czerwca 2019 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 267).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel