Działania na rzecz wsparcia dzieci z autyzmem w szkole

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 14 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

Rodzice i opiekunowie dzieci autystycznych przekazali minister edukacji petycję z apelem o zwrócenie uwagi na obszar pracy z dziećmi autystycznymi. Ich zdaniem nauczyciele nie mają systemowego przygotowania i wiedzy w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Dnia 14 listopada odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z rodzicami i opiekunami oraz przedstawicielami Fundacji Jaś i Małgosia, która wspomaga ich działania.

Rodzice i opiekunowie dzieci autystycznych przekazali minister edukacji petycję z apelem o zwrócenie uwagi na obszar pracy z dziećmi autystycznymi. Ich zdaniem nauczyciele nie mają systemowego przygotowania i wiedzy w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem. Dnia 14 listopada odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z rodzicami i opiekunami oraz przedstawicielami Fundacji Jaś i Małgosia, która wspomaga ich działania.

Niedostateczne przygotowania nauczycieli prowadzi do wykluczenia dzieci autystycznych

W trakcie spotkania rozmawiano głównie na temat problemów z jakimi spotykają się dzieci z autyzmem w szkołach. Rodzice i opiekunowie, skupieni wokół Fundacji Jaś i Małgosia, zaznaczyli, że doceniają działania ministerstwa w obszarze edukacji włączającej.

Zwrócili jednak uwagę, że niedostateczne systemowe przygotowanie i wiedza nauczycieli, prowadzi do przypadków dyskryminacji i wykluczenia dzieci autystycznych w szkołach i przedszkolach. Jednocześnie wyrazili wolę wsparcia starań ministerstwa w tworzeniu narzędzi, które pomogą poprawić jakość edukacji uczniów z autyzmem.
Szkolenia dla nauczycieli

Minister edukacji zapowiedziała, że zmieniany jest właśnie system wsparcia nauczycieli na „towarzyszący szkole". Dzięki temu ich szkolenia będą odpowiadały na rzeczywiste potrzeby, takie jak np. pojawienie się w szkole dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, chociażby z autyzmem.

Indywidualne potrzeby dziecka w edukacji były omawiane podczas IV Forum Rodziców

Minister Szumilas zaprosiła gości do włączenia się w prace Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, gdzie licznie reprezentowane środowiska rodziców dzieci z niepełnosprawnościami pracują wspólnie nad rozwiązaniami, które mają skutecznie wspierać edukację ich dzieci.

Indywidualne potrzeby dziecka w edukacji były m.in. wiodącym tematem czwartego w tym roku kalendarzowym spotkania Forum Rodziców przy MEN (21 i 22 października br.). Dwudniowe obrady z udziałem ponad 20 uczestników z 14 organizacji zdominowały tematy dotyczące finansowania specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz roli nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu zaspokajania przez szkołę indywidualnych potrzeb tych uczniów.

Na temat IV Forum Rodziców pisaliśmy w tekście: Forum Rodziców o indywidualnych potrzebach dziecka w edukacji.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel