Jak pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności? Portal Oświatowy i Akademia WIP zapraszają na cykl szkoleń

Data publikacji: 8 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Jak pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności? Portal Oświatowy i Akademia WIP zapraszają na cykl szkoleń

Niestety dyrektor w swojej praktyce musi mierzyć się z różnymi trudnymi sytuacjami. Niejednokrotnie ciąży na nim przykry obowiązek pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności. Wiedza, jak to zrobić, jest niezwykle istotna. Zdobędziesz ją, biorąc udział w szkoleniu „Odpowiedzialność nauczyciela - konsekwencje i rodzaje naruszeń”.

Wobec dużej skali zjawisk przemocowych jak również innych, wskutek których może powstać szkoda, każdy dyrektor powinien mieć świadomość, w jaki sposób reagować w przypadku tego typu zdarzeń i jaki rodzaj konsekwencji wyciągać wobec nauczyciela, aby samemu nie narazić się na zarzuty niedopełnienia swych obowiązków.

Szkolenie "Odpowiedzialność nauczyciela - konsekwencje i rodzaje naruszeń" dostarczy praktycznej i kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów odpowiedzialności nauczyciela. Podczas szkolenia wskażemy, w jaki sposób reagować w przypadku różnego rodzaju trudnych zdarzeń i jakiego rodzaju konsekwencje wyciągnąć wobec nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

 • za jakie przewinienia (naruszenie obowiązków nauczyciela, uchybienie godności zawodu)
 • jak powinien reagować dyrektor
 • jak przebiega postepowanie dyscyplinarne
 • jakie są konsekwencje ukarania,

2. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela

 • czym są uchybienia przeciwko porządkowi pracy,
 • jakie działania należy podjąć przed ukaraniem nauczyciela,
 • jak bronić się przed sądem pracy

3. Odpowiedzialność materialna nauczyciela

 • kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi
 • jaki jest zakres odpowiedzialności nauczyciela
 • na czym polega powierzenie mienia
 • jak wyegzekwować odszkodowanie od nauczyciela

4. Odpowiedzialność karna nauczyciela

 • najczęściej popełniane przestępstwa przez nauczycieli,
 • kiedy musisz a kiedy możesz zawiadomić organa ścigania,
 • czym są przestępstwa ścigane na wniosek i prywatnoskargowe

5. Ocena pracy nauczyciela

 • w jakich przypadkach warto uruchomić ocenę pracy nauczyciela,
 • jak przebiega procedura oceny pracy (obowiązki dyrektora)
 • jak wypełnić kartę oceny pracy

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel