Konsultacje wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w zatrudnieniu

Data publikacji: 26 lipca 2018 r.
Poleć znajomemu
Konsultacje wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w zatrudnieniu

Do 17 sierpnia 2018 r. można przesyłać swoje uwagi i postulaty dotyczące ochrony danych o osobowych w zatrudnieniu, które zostaną wykorzystane do przygotowania wskazówek przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będą wytyczne do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w zatrudnieniu

Przepisy o ochronie danych osobowych od zawsze budziły wiele wątpliwości, jednakże po wejściu w życie RODO tych wątpliwości jest jeszcze więcej. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych podjął inicjatywę wypracowania praktycznych wskazówek w zakresie stosowania tych przepisów przy zatrudnianiu pracowników. Punktem wyjścia mają być wskazówki GIODO pt. „Dekalog rekrutera”, które odnosiły się wyłącznie do przetwarzania danych w procesie rekrutacji. Wskazówki te zostaną zaktualizowane i rozbudowane także o inne aspekty ochrony danych osobowych w związku z zatrudnianiem pracowników.

Zgłoś swoje wątpliwości w ramach konsultacji

Przygotowanie wskazówek przez UODO  poprzedzą wstępne konsultacje poświęcone tej problematyce. Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania i zagadnienia, do których w szczególności mogą się odnieść uczestnicy konsultacji:

 1. Jaki powinien być zakres wskazówek Prezesa UODO? Czy powinny być ograniczone do procesu rekrutacji, czy też obejmować inne zagadnienia, a jeżeli tak, to jakie?
 2. Jak należy traktować przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych?
 3. Czy wskazówki Prezesa UODO powinny odnosić się do przetwarzania danych dotyczących osób świadczących pracę w ramach samozatrudnienia?
 4. Zasady przetwarzania szczególnych kategorii danych.
 5. W jakich okolicznościach możliwe jest spełnienie warunku dobrowolności zgody na przetwarzanie danych osobowych w relacjach pracowniczych?
 6. Jak należy określać status administratora w związku z zatrudnieniem i sytuacje, w których dochodzi do powierzenia przetwarzania danych?
 7. Zasady ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem cudzoziemców.
 8. Okresy przechowywania danych zebranych w związku z procesem rekrutacji oraz po zatrudnieniu pracownika.
 9. Zasady przetwarzania danych pracowników podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej.
 10. Zasady przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z zatrudnieniem.
 11. Zasady stosowania monitoringu innego niż wizyjny w relacjach zatrudnienia.
UODO zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania na adres email: [email protected] do 17 sierpnia 2018 r. wszelkich uwag i postulatów. Zostaną one wykorzystane do przygotowania wskazówek Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tytule należy wpisać hasło „Konsultacje Zatrudnienie”.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podane dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, funkcja pełniona w reprezentowanej organizacji) będą wykorzystane celem przygotowania raportu z konsultacji społecznych. Dane te mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje ograniczenie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ustawy) - dane osób, które nie wyrażą poniższej zgody, zostaną zanonimizowane.

Jeżeli zgadzają się Państwo na upublicznienie swoich danych kontaktowych, należy do przesyłanych uwag dołączyć poniższe oświadczenie zgody:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w celu publikacji na stronie internetowej Urzędu danych autorów uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania wskazówek UODO dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem.”

Źródło:

 • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Opracowanie:  Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel