MS zaprasza na konsultacje społeczne dot. wsparcia psychologicznego w zakładach poprawczych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 11 czerwca 2013 r. osoby, które zajmują się bezpośrednio prowadzeniem wsparcia psychologicznego (przede wszystkim osoby mające doświadczenie w pracy z młodzieżą, zwłaszcza z młodzieżą przebywającą w placówkach resocjalizacyjnych / placówkach opiekuńczo-wychowawczych) mogą zgłosić swój udział w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania ogólnej koncepcji realizacji opieki psychologicznej dla nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w ramach projektu „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”. Konsultacje odbędą się 12 czerwca w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Do 11 czerwca 2013 r. osoby, które zajmują się bezpośrednio prowadzeniem wsparcia psychologicznego (przede wszystkim osoby mające doświadczenie w pracy z młodzieżą, zwłaszcza z młodzieżą przebywającą w placówkach resocjalizacyjnych / placówkach opiekuńczo-wychowawczych) mogą zgłosić swój udział w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania ogólnej koncepcji realizacji opieki psychologicznej dla nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w ramach projektu „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”. Konsultacje odbędą się 12 czerwca w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Cel: opracowanie koncepcji realizacji wparcia psychologicznego

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty (instytucje, organizacje pozarządowe, firmy) świadczące usługi w zakresie psychologicznym/ psychoterapeutycznym/ pedagogicznym do udziału w konsultacjach społecznych związanych z wypracowaniem ogólnej koncepcji realizacji opieki psychologicznej dla nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Podstawowe założenia dotyczące planowanej w ramach projektu opieki psychologicznej dla nieletnich (Zadanie 7. Opieka psychologiczna dla nieletnich):

  • opieka psychologiczna w formie terapii psychologicznej (indywidulanej i grupowej) prowadzona przez psychologów/psychoterapeutów i wspierającej ich grupy wolontariuszy, skierowana do 500 nieletnich w wieku 13-21 lat z 32 zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na terenie całego kraju,
  • celem terapii psychologicznej jest przede wszystkim podniesienie wśród nieletnich poczucia własnej wartości i minimalizacja ich lęku co do braku społecznej akceptacji ze strony społeczeństwa,
  • na podstawie raportów przygotowanych przez prowadzących terapię psychologiczną, opracowana zostanie zbiorcza analiza przebiegu wsparcia psychologicznego przeznaczona dla zespołów diagnostycznych i diagnostyczno-korekcyjnych w zakładach poprawczych i schroniskach.
Celem konsultacji społecznych jest wspólne, przy udziale zgłoszonych osób przedyskutowanie zakresu i charakteru opieki psychologicznej, będących podstawą do przygotowania koncepcji realizacji wsparcia psychologicznego w placówkach dla nieletnich.
Organizowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych spotkanie konsultacyjne odbędzie się 12 czerwca 2013 r. (środa), o godz. 12.00 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości (gmach główny, al. Ujazdowskie 11 w Warszawie, sala 615, prawe wejście przeznaczone dla gości od strony dziedzińca głównego). Chęć wzięcia udziału w konsultacja należy zgłosić drogą e-mail, na adres: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2013 r.  Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel