NIK: Nauczyciele nie chcą się uczyć

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 30 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Jak wynika z kontroli NIK, jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo iż są zapewnione środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyrektorzy szkół nie zapewniają nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym oraz nie wykorzystują instrumentów nadzoru pedagogicznego i oceny pracy. Organy prowadzące szkoły nie analizują potrzeb dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowują planów w tym zakresie.

Są pieniądze - nie ma chętnych

Pomimo zapewnienia środków finansowych, pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków UE (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jedna trzecia nauczycieli nie uczestniczy w żadnej z form doskonalenia zawodowego. Kontrolerzy NIK natrafili też na szkoły, w których kompetencji zawodowych nie podnosiła zdecydowana większość kadry. Problem ten dotyczy głównie nauczycieli dyplomowanych, aż 30% z nich przez 3 lata z rzędu nie podejmowała żadnych działań w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji nie w tym kierunku, co potrzeba

Blisko jednej piątej nauczycieli w latach szkolnych następujących po ukończeniu kształcenia lub doskonalenia zawodowego nie powierzono w ich szkołach zajęć edukacyjnych zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Świadczy to o braku rozpoznania przez dyrektorów szkół potrzeb kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz o nieefektywnym wydatkowaniu publicznych środków finansowych.

Brakuje placówek doskonalenia nauczycieli i doradców metodycznych

NIK zwraca uwagę na niewystarczającą liczbę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Jest ich zaledwie 118 i nie realizują znacznej części obowiązkowych zadań. Niewspółmierna do potrzeb jest też liczba nauczycieli-doradców metodycznych. We wrześniu 2011 r. na jednego doradcę przypadało przeciętnie 590 nauczycieli. Oznacza to, że nie wszyscy mają szansę na uzyskanie rzetelnej pomocy metodycznej.

Źródło informacji:

  • Wyniki kontroli planowej NIK pn. Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (nr P/11/073) (www.nik.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel