NIK: Nauczyciele nie chcą się uczyć

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Jak wynika z kontroli NIK, jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo iż są zapewnione środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyrektorzy szkół nie zapewniają nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym oraz nie wykorzystują instrumentów nadzoru pedagogicznego i oceny pracy. Organy prowadzące szkoły nie analizują potrzeb dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowują planów w tym zakresie.

Są pieniądze - nie ma chętnych

Pomimo zapewnienia środków finansowych, pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków UE (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jedna trzecia nauczycieli nie uczestniczy w żadnej z form doskonalenia zawodowego. Kontrolerzy NIK natrafili też na szkoły, w których kompetencji zawodowych nie podnosiła zdecydowana większość kadry. Problem ten dotyczy głównie nauczycieli dyplomowanych, aż 30% z nich przez 3 lata z rzędu nie podejmowała żadnych działań w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji nie w tym kierunku, co potrzeba

Blisko jednej piątej nauczycieli w latach szkolnych następujących po ukończeniu kształcenia lub doskonalenia zawodowego nie powierzono w ich szkołach zajęć edukacyjnych zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Świadczy to o braku rozpoznania przez dyrektorów szkół potrzeb kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz o nieefektywnym wydatkowaniu publicznych środków finansowych.

Brakuje placówek doskonalenia nauczycieli i doradców metodycznych

NIK zwraca uwagę na niewystarczającą liczbę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Jest ich zaledwie 118 i nie realizują znacznej części obowiązkowych zadań. Niewspółmierna do potrzeb jest też liczba nauczycieli-doradców metodycznych. We wrześniu 2011 r. na jednego doradcę przypadało przeciętnie 590 nauczycieli. Oznacza to, że nie wszyscy mają szansę na uzyskanie rzetelnej pomocy metodycznej.

Źródło informacji:

  • Wyniki kontroli planowej NIK pn. Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (nr P/11/073) (www.nik.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel