NIK o błędach w zatrudnianiu pracowników samorządowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Zbyt mało naborów w drodze otwartego konkursu, zaniechanie dokonywania ocen okresowych oraz awanse wewnętrzne między grupami stanowisk - to główne uchybienia przy zatrudnianiu pracowników samorządowych, które stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Zbyt mało naborów w drodze otwartego konkursu, zaniechanie dokonywania ocen okresowych oraz awanse wewnętrzne między grupami stanowisk - to główne uchybienia przy zatrudnianiu pracowników samorządowych, które stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Pracownicy niepedagogiczni w szkołach to pracownicy samorządowi

Kontrola planowa NIK dotyczyła realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2009 r. nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Kontrolę przeprowadzono na terenie ośmiu województw, w 45 jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Kontrola nie dotyczyła stosowania ww. ustawy w szkołach i placówkach oświatowych, lecz wnioski z niej płynące można przenieść na grunt działania tych placówek. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez JST podlegają bowiem ustawie o pracownikach samorządowych.

Wnioski pokontrolne:

  1. Za rzadkie przeprowadzanie otwartego naboru.
Ustawa o pracowniach samorządowych kładzie nacisk na równe szanse dla kandydatów ubiegających się o pracę. Z kontroli NIK wynika, że tylko połowa pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w kontrolowanych jednostkach była zatrudniona w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
  1. Zbyt częste stosowanie awansu wewnętrznego ze stanowisk nie urzędniczych.
Wolne stanowiska obsadzane są często w drodze awansu wewnętrznego - ze stanowisk pomocniczych i obsługi na stanowiska urzędnicze. Co więcej, część z zatrudnionych w ten sposób osób, dzięki przychylnej interpretacji przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych, nie była kierowana do odbycia służby przygotowawczej. NIK wskazuje, że takie postępowanie jest sprzeczne z duchem ustawy o pracownikach samorządowych, która nakazuje zapewnienie równych szans przy staraniu się o pracę.
Od1 września 2013 r. awans wewnętrzy będzie dopuszczalny tylko w ramach jednej grupy stanowisk. Więcej w artykule „Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy”.

  1. Brak oceny okresowej.
W 38% skontrolowanych urzędach część pracowników nie była poddawana obowiązkowej ocenie okresowej. W 50% skontrolowanych urzędów robiono to zbyt rzadko lub według nieodpowiednich kryteriów. W jednym przypadku oceny dokonano dopiero w lipcu 2012 roku, czyli trzy lata po wejściu w życie Ustawy o pracownikach samorządowych.

Źródło:

  • Strona internetowa NIK (www.nik.gov.pl/), Raport „Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego”
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel