NIK o błędach w zatrudnianiu pracowników samorządowych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Zbyt mało naborów w drodze otwartego konkursu, zaniechanie dokonywania ocen okresowych oraz awanse wewnętrzne między grupami stanowisk - to główne uchybienia przy zatrudnianiu pracowników samorządowych, które stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Pracownicy niepedagogiczni w szkołach to pracownicy samorządowi

Kontrola planowa NIK dotyczyła realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2009 r. nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Kontrolę przeprowadzono na terenie ośmiu województw, w 45 jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Kontrola nie dotyczyła stosowania ww. ustawy w szkołach i placówkach oświatowych, lecz wnioski z niej płynące można przenieść na grunt działania tych placówek. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez JST podlegają bowiem ustawie o pracownikach samorządowych.

Wnioski pokontrolne:

  1. Za rzadkie przeprowadzanie otwartego naboru.
Ustawa o pracowniach samorządowych kładzie nacisk na równe szanse dla kandydatów ubiegających się o pracę. Z kontroli NIK wynika, że tylko połowa pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w kontrolowanych jednostkach była zatrudniona w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
  1. Zbyt częste stosowanie awansu wewnętrznego ze stanowisk nie urzędniczych.
Wolne stanowiska obsadzane są często w drodze awansu wewnętrznego - ze stanowisk pomocniczych i obsługi na stanowiska urzędnicze. Co więcej, część z zatrudnionych w ten sposób osób, dzięki przychylnej interpretacji przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych, nie była kierowana do odbycia służby przygotowawczej. NIK wskazuje, że takie postępowanie jest sprzeczne z duchem ustawy o pracownikach samorządowych, która nakazuje zapewnienie równych szans przy staraniu się o pracę.
Od1 września 2013 r. awans wewnętrzy będzie dopuszczalny tylko w ramach jednej grupy stanowisk. Więcej w artykule „Awans na stanowiskach niepedagogicznych tylko w ramach tej samej grupy”.

  1. Brak oceny okresowej.
W 38% skontrolowanych urzędach część pracowników nie była poddawana obowiązkowej ocenie okresowej. W 50% skontrolowanych urzędów robiono to zbyt rzadko lub według nieodpowiednich kryteriów. W jednym przypadku oceny dokonano dopiero w lipcu 2012 roku, czyli trzy lata po wejściu w życie Ustawy o pracownikach samorządowych.

Źródło:

  • Strona internetowa NIK (www.nik.gov.pl/), Raport „Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego”
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel