O odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”

Data publikacji: 7 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
O odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”

Od 1 września 2019 r. na dyrektorze szkoły spoczywa nowy obowiązek informowania rzecznika dyscyplinarnego o przewinieniach dyscyplinarnych nauczycieli naruszających prawa i dobro dziecka. W jakich sytuacjach ten obowiązek należy spełnić? Jak to zrobić? Na te i inne pytania z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej odpowiedź uzyskamy podczas szkolenia „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”.

Szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń” ma na celu dostarczenie uczestnikowi praktycznej i kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów odpowiedzialności nauczyciela. Podczas szkolenia wyjaśnimy, w jaki sposób reagować w przypadku różnego rodzaju trudnych zdarzeń i jakiego rodzaju konsekwencje wyciągnąć wobec nauczycieli. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Wszak dyrektor ma obowiązek informowania rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o przewinieniach dyscyplinarnych naruszających prawa i dobro dziecka – w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu. Niestety przepisy nie przewidują, kiedy konkretnie dochodzi do takich naruszeń wobec czego rozwiązanie to może budzić wątpliwości, a tymczasem nie można wykluczyć odpowiedzialności dyrektora za zaniechania w tym zakresie. Wskazówki odnośnie tej i innych kwestii dotyczących odpowiedzialności nauczycieli przedstawi podczas szkolenia radca prawny i redaktor Portalu Oświatowego – Michał Kowalski.

Szkolenie odbędzie się: Nadal są wolne miejsca – zapisz się już teraz!

Program szkolenia

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
 • za jakie przewinienia (naruszenie obowiązków nauczyciela, uchybienie godności zawodu)
 • jak powinien reagować dyrektor
 • jak przebiega postepowanie dyscyplinarne
 • jakie są konsekwencje ukarania
 1. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela
 • czym są uchybienia przeciwko porządkowi pracy,
 • jakie działania należy podjąć przed ukaraniem nauczyciela,
 • jak bronić się przed sądem pracy
 1. Odpowiedzialność materialna nauczyciela
 • kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi
 • jaki jest zakres odpowiedzialności nauczyciela
 • na czym polega powierzenie mienia
 • jak wyegzekwować odszkodowanie od nauczyciela
 1. Odpowiedzialność karna nauczyciela
 • najczęściej popełniane przestępstwa przez nauczycieli,
 • kiedy musisz a kiedy możesz zawiadomić organa ścigania,
 • czym są przestępstwa ścigane na wniosek i prywatnoskargowe
 1. Ocena pracy nauczyciela
 • w jakich przypadkach warto uruchomić ocenę pracy nauczyciela,
 • jak przebiega procedura oceny pracy (obowiązki dyrektora),
 • jak wypełnić kartę oceny pracy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel