Oświadczenie MEN na temat nowej podstawy programowej

Data publikacji: 26 marca 2012 r.
Poleć znajomemu

Podstawowym zadaniem szkoły jest efektywne kształcenie i przygotowanie uczniów do dorosłego życia. Szkoła ponadgimnazjalna musi wyposażyć absolwenta w kanon wiedzy ogólnej i przygotować go do dalszej edukacji na wyższej uczelni lub do pracy w wybranym zawodzie.  Edukacja dzieci i młodzieży musi być procesem spójnym, tak by efekty pracy nauczyciela z uczniem w gimnazjum były mocną podstawą do dalszej nauki ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.  Ważne jest nie tylko zachowanie ciągłości kształcenia, ale również taki wybór metod nauczania i sposobu przekazywania treści, aby nauczanie było efektywne, a poziom wiedzy i umiejętności absolwentów wzrastał.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nowa podstawa - efekt badań i dyskusji

Podstawa programowa, określająca treści kształcenia i wymagania oraz tygodniowa liczba godzin przeznaczona na poszczególne przedmioty, muszą być efektem badań ekspertów i szerokiej dyskusji, a nie nacisków politycznych.

Nowa podstawa programowa, która od 2009 r. obowiązuje w gimnazjach i szkołach podstawowych oraz rozporządzenie określające tygodniową liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, spełniają te warunki. Dokumenty te zostały przygotowane przez ekspertów, naukowców i nauczycieli na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z badań i dotychczasowej praktyki, poddane były także szerokim konsultacjom społecznym. Na ich temat wypowiedziało się wiele środowisk i osób, a w ich ostatecznym kształcie uwzględniono wiele zgłoszonych uwag i postulatów.

Apel o rzetelne zapoznanie się ze zmianami

Wokół podstawy programowej i liczby godzin poszczególnych przedmiotów narosło wiele mitów, wynikających z niezrozumienia, braku wiedzy, a czasami braku chęci zapoznania się z rzeczywistymi ich konsekwencjami. Wiele informacji i uwag przekazywanych na ten temat przez różne środowiska formułowanych jest na podstawie nieuprawnionych opinii, bez uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa.

Dlatego apeluję do wszystkich środowisk o rzetelne zapoznanie się z proponowanymi zmianami. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych zagadnień znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Informacje dla rodziców i uczniów najstarszych klas gimnazjów

Najbliższy okres to czas podejmowania decyzji przez uczniów trzecich klas gimnazjów o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Obowiązkiem nas wszystkich jest udzielenie im i ich rodzicom pełnych, rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia ważnych dla przyszłego ich życia i kariery decyzji. Przygotowałam szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów najstarszych klas gimnazjów. Zwracam się do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z prośbą o rzetelne i obiektywne przekazywanie  informacji o zmianach w kształceniu ponadgimnazjalnym i ich konsekwencjach.

Proszę o udzielanie wszelkiej pomocy gimnazjalistom i ich rodzicom w dokonywanych przez nich wyborach. Podstawowym obowiązkiem nie tylko nauczyciela i wychowawcy, ale też każdego odpowiedzialnego człowieka jest bycie wiarygodnym przewodnikiem uczniów i udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji uczniom i ich rodzicom.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców i uczniów, do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, znajdującymi się na specjalnie przygotowanej stronie Zanim wybierzesz liceum oraz do zadawania pytań i zapoznania się z odpowiedziami na stronie Forum - szkolne plany nauczania.

Źródło informacji:

  • Oświadczenie Ministra Edukacji Narodowej ze strony MEN (śródtytuły: redakcja Portalu Oświatowego).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel