RPD: Dni opieki nad dzieckiem powinno być więcej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 31 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania o rozważenie, czy przyznanie 2 dni zwolnienia od pracy wszystkim pracownikom wychowującym dziecko do lat 14, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, nie narusza zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania o rozważenie, czy przyznanie 2 dni zwolnienia od pracy wszystkim pracownikom wychowującym dziecko do lat 14, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, nie narusza zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Art. 188 Kodeksu pracy dyskryminuje dzieci z rodzin wielodzietnych

Każdy pracownik, bez względu na liczbę posiadanych dzieci, ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli wychowuje choćby jedno dziecko w wieku do lat 14. Przy czym, bez względu na liczbę posiadanych dzieci wymiar zwolnienia od pracy jest taki sam. Rzecznik Praw Dziecka już dwukrotnie wnosił o zmianę przepisów w tym zakresie, poprzez uzależnienie wymiaru zwolnienia od pracy od liczby wychowywanych dzieci,  jednakże Minister Pracy i Polityki Społecznej nie widzi ani takiej potrzeby ani możliwości. Przypomnijmy, że także Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w liście z 4 kwietnia 2013 r. skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka zwrócił uwagę, że przepis ten w swoim obecnym brzmieniu jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, ponieważ dyskryminuje dzieci z rodzin wielodzietnych.

Zdaniem RPD, liczba dni przyznawanych na opiekę nad dzieckiem powinna być różnicowana w zależności od liczby dzieci w wieku do 14 lat, znajdujących się pod opieką pracownika.
W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania z zapytaniem, czy przepis art. 188 Kodeksu pracy nie narusza zasady równego traktowania.
Do 4 dni opieki dla rodzin wielodzietnych - poselski projekt ustawy

Niezależnie od wniosku Rzecznika, jest szansa, że liczba dni opieki nad dzieckiem wzrośnie. W sejmie znajduje się projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy, która przewiduje, że wymiar zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dzieci do lat 14 będzie wynosić:

  • 2 dni, jeżeli pracownik wychowuje jedno dziecko do lat 14,
  • 3 dni, jeżeli pracownik wychowuje dwoje dzieci do lat 14,
  • 4 dni, jeżeli pracownik wychowuje troje i więcej dzieci do lat 14.
Obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji międzyresortowych i spotkał się z negatywną opinią co do zachowania zasad prawidłowej legislacji.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel