RPD: "Tak" dla III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka

Data publikacji: 18 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu wejście w życie wobec Polski, przyjętego 19 grudnia 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu wejście w życie wobec Polski, przyjętego 19 grudnia 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.

Gdy Państwo zawiedzenie, Komitet Praw Dziecka pomoże

Powyższy dokument wyposaża Komitet Praw Dziecka w uprawnienie do rozpoznawania skarg indywidualnych w sytuacji, gdy na poziomie narodowym nie podjęto skutecznych środków zaradczych. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, przyjęte rozwiązania zasługują na poparcie, bowiem zwiększają gwarancje ochrony praw dziecka przed ich naruszeniami ze strony państwa.

Narzędzie, które daje możliwość rzeczywistej ochrony praw dziecka

RPD w wystąpieniu zwrócił uwagę, że w wielu krajach występuje brak poszanowania fundamentalnych praw dziecka (m.in. do życia, przeżycia i rozwoju, niezwłocznego sporządzenia aktu urodzenia, do rodziny, do edukacji i opieki zdrowotnej oraz niedyskryminacji), łamanie zakazu dyskryminacji, niewolnictwa i handlu dziećmi. Mechanizm skargi indywidualnej daje uprawnienie każdemu, którego jedno z praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka lub protokołach dodatkowych do niej, zostanie naruszone, otrzyma narzędzie umożliwiające rzeczywistą ochronę jego praw.

Źródło informacji:

  • Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2012 r., ZSM/500/3/2012/AJ

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel