RPD: Więcej dni opieki dla wielodzietnych rodzin

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Liczba dni zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14 powinna być uzależniona od liczby posiadanych dzieci - o zmianę przepisów apeluje Rzecznik Praw Dziecka.

Liczba dni zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14 powinna być uzależniona od liczby posiadanych dzieci - o zmianę przepisów apeluje Rzecznik Praw Dziecka.

Przepisy dyskryminują dzieci z rodzin wielodzietnych

Każdy pracownik, bez względu na liczbę posiadanych dzieci, ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli wychowuje choćby jedno dziecko w wieku do lat 14. Przy czym, bez względu na liczbę posiadanych dzieci wymiar zwolnienia od pracy jest taki sam. Rzecznik Praw Dziecka już w 2011 r. zwrócił uwagę, że ten przepis jest niesprawiedliwy wobec dzieci z rodzin wielodzietnych. Jednakże wówczas Minister Pracy odmówił podjęcia prac nad zmianą tego przepisu uznając, że taka zmiana odniosłaby negatywne skutki dla pracodawców.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w liście z 4 kwietnia 2013 r. skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka zwrócił uwagę, że przepis ten w swoim obecnym brzmieniu jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, ponieważ dyskryminuje dzieci z rodzin wielodzietnych. W związku z tym Rzecznik ponownie zwrócił się do resortu pracy z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.
Do 4 dni opieki dla rodzin wielodzietnych - poselski projekt ustawy

Niezależnie od wniosku Rzecznika, jest szansa, że liczba dni opieki nad dzieckiem wzrośnie. W sejmie znajduje się projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy, która przewiduje, że wymiar zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dzieci do lat 14 będzie wynosić:

  • 2 dni, jeżeli pracownik wychowuje jedno dziecko do lat 14,
  • 3 dni, jeżeli pracownik wychowuje dwoje dzieci do lat 14,
  • 4 dni, jeżeli pracownik wychowuje troje i więcej dzieci do lat 14.
Źródło:
  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 kwietnia 2013 r. (ZSS/500/10/2013/MW)
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1311).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel