ZNP: MEN publikuje nieprawdziwe informacje o czasie pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 12 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Związek Nauczycielstwa Polskiego wydał komunikat, w którym wzywa Ministerstwo Edukacji Narodowej do zajęcia oficjalnego stanowiska w sprawie danych zawartych w raporcie OECD „Education at a Glance 2012” o czasie polskich nauczycieli. Zdaniem ZNP, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat czasu pracy nauczycieli uderza w godność nauczycieli i naraża na szwank prestiż, jakim zawód nauczyciela cieszy się w polskim społeczeństwie. Może także negatywnie wpłynąć na toczącą się debatę o statusie zawodowym nauczyciela.

Polscy nauczyciele pracują więcej, niż to wynika z raportu OECD

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, liczba godzin, jaką nauczyciele są zobligowani poświęcić na zajęcia z uczniami wynosi od 19 do 30 godzin tygodniowo. Czas pracy nauczycieli to także przygotowywanie się do zajęć, poprawa i ocena prac, prace organizacyjne i administracyjne, zajęcia dodatkowe, czynności związane z życiem szkoły, praca z rodzicami i organizacjami zewnętrznymi, czy współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami. Jest to czas, który częściowo nie jest ewidencjonowany i trudny do szczegółowego określenia. Zatem twierdzenie, że polski nauczyciel pracuje jedynie 18 godzin tygodniowo jest nieprawdziwe, ponieważ nie uwzględnia pracy, którą nauczyciele przeznaczają na wykonanie pozostałych obowiązków zawodowych.

Z raportu OECD wynika, że nauczyciel pracuje ok. 3 godzin dziennie, co jest oczywistą nieprawdą. Dlatego ZNP wzywa Ministra Edukacji do natychmiastowego przedstawienia oficjalnego stanowiska wobec danych zawartych w „Education at a Glance 2012”.

Minister Edukacji jest odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku polskich pedagogów

Zdaniem ZNP, brak reakcji Ministra Edukacji będzie odebrany przez oświatowe środowisko, jako celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd i narażanie pracowników edukacji na negatywne skutki społecznej niechęci, jaka może się pojawić w wyniku rozpowszechniania informacji o rzekomo krótkim czasie pracy nauczycieli. Minister edukacji, nazywany zwyczajowo pierwszym nauczycielem, jest odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku polskich pedagogów.

Źródło

  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel