ZNP: Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne powinien dostać nagrodę jubileuszową

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 7 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Uprawnienia nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne zostały w Karcie Nauczyciela zrównane z uprawnieniami nauczyciela przechodzącego na emeryturę. Przepisy rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych nauczycieli nie zostało jednak dostosowane do nowych możliwości zakończenia aktywności zawodowej nauczycieli i dlatego nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne, któremu do nabycia nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, nie otrzyma jej. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się o pilną nowelizację rozporządzenia.

Wcześniejsza wypłata nagrody przy przejściu na emeryturę

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§4 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.). Rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych nauczycieli nie wskazuje wprost, by przejście na świadczenie kompensacyjne uprawniało do otrzymania nagrody jubileuszowej przed terminem nabycia do niej prawa.

MEN: Nagrody nie należy wypłacać

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest zdania, że skoro rozporządzenie w sprawie nagrody jubileuszowej nie przewiduje wcześniejszej wypłaty nagrody w przypadku przejścia na świadczenie kompensacyjne, nagrody tej nie należy wypłacać. Stanowiska MEN nie są jedna wiążące ani dla dyrektora szkoły ani tym bardziej dla sądów.

ZNP: Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne powinien otrzymać nagrodę

Na niekorzystną sytuację nauczycieli przechodzących na świadczenie kompensacyjne zwrócił uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. W jego ocenie przepisy rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych powinny zostać znowelizowane tak, by nagroda jubileuszowa na preferencyjnych warunkach przysługiwała także nauczycielom przechodzącym na świadczenia kompensacyjne. Związek zwrócił się do resortu edukacji z wnioskiem o pilną zmianę przepisów.

Świadczenie kompensacyjne jest szczególnym uprawnieniem nauczycieli, które w przepisach Karty Nauczyciela jest zrównane z przejściem na emeryturę tj. m.in. prawo do odprawy emerytalnej, obowiązek naliczania odpisu na ZFŚS. Dlatego także przepisy rozporządzenia w sprawie nagrody jubileuszowej powinny przewidywać takie same uprawnienia dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne, jak dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.

Źródło:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie:  Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel