ZNP: Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne powinien dostać nagrodę jubileuszową

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Uprawnienia nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne zostały w Karcie Nauczyciela zrównane z uprawnieniami nauczyciela przechodzącego na emeryturę. Przepisy rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych nauczycieli nie zostało jednak dostosowane do nowych możliwości zakończenia aktywności zawodowej nauczycieli i dlatego nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne, któremu do nabycia nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, nie otrzyma jej. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się o pilną nowelizację rozporządzenia.

Wcześniejsza wypłata nagrody przy przejściu na emeryturę

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§4 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.). Rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych nauczycieli nie wskazuje wprost, by przejście na świadczenie kompensacyjne uprawniało do otrzymania nagrody jubileuszowej przed terminem nabycia do niej prawa.

MEN: Nagrody nie należy wypłacać

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest zdania, że skoro rozporządzenie w sprawie nagrody jubileuszowej nie przewiduje wcześniejszej wypłaty nagrody w przypadku przejścia na świadczenie kompensacyjne, nagrody tej nie należy wypłacać. Stanowiska MEN nie są jedna wiążące ani dla dyrektora szkoły ani tym bardziej dla sądów.

ZNP: Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne powinien otrzymać nagrodę

Na niekorzystną sytuację nauczycieli przechodzących na świadczenie kompensacyjne zwrócił uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. W jego ocenie przepisy rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych powinny zostać znowelizowane tak, by nagroda jubileuszowa na preferencyjnych warunkach przysługiwała także nauczycielom przechodzącym na świadczenia kompensacyjne. Związek zwrócił się do resortu edukacji z wnioskiem o pilną zmianę przepisów.

Świadczenie kompensacyjne jest szczególnym uprawnieniem nauczycieli, które w przepisach Karty Nauczyciela jest zrównane z przejściem na emeryturę tj. m.in. prawo do odprawy emerytalnej, obowiązek naliczania odpisu na ZFŚS. Dlatego także przepisy rozporządzenia w sprawie nagrody jubileuszowej powinny przewidywać takie same uprawnienia dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne, jak dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.

Źródło:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie:  Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel