Obowiązek informowania o wolnych miejscach pracy – czy dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 17 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy obowiązek informowania o wolnym miejscu pracy dotyczy także poradni psychologiczno-pedagogicznej? Wolne stanowisko pracy pojawi się 1 sierpnia 2017 r.,a więc jeszcze przed kolejnym rokiem szkolnym.
Odpowiedź: Tak. Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy dotyczy również samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych - w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia.

Nowy obowiązek spoczywa na dyrektorach od kwietnia

W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli (art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe). Przepis ten obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r. (art. 369 pkt 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach dotyczy okresu od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Placówka traktowana tak, jak szkoła

Powyższy obowiązek ciąży nie tylko na szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też na samorządowych zespołach, przedszkolach i placówkach, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wprawdzie ustawodawca w art. 224 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe używa pojęcia "szkoła", niemniej jednak ilekroć m.in. w tym przepisie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły (art. 220 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel