Przeniesienie klas do innej szkoły podstawowej, a w ślad za nimi – nauczycieli tej szkoły

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 3 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Wygaszane gimnazjum będzie przekształcane w 8 letnią Szkołę Podstawową. W związku z tym dyrektor wygaszanego Gimnazjum chce przejąć część klas z pobliskiej, dużej Szkoły Podstawowej. ( np. 1-kl.I, 1-kl.II, 2-kl. III, 2- kl. IV, 2-kl. V oraz 2 kl. VI) czy ma taką możliwość? Dyrektor Szkoły Podstawowej, która będzie przekazywała część oddziałów wygaszanemu gimnazjum, chce przekazać też niektórych nauczycieli zarówno wychowawców klas I-III jak i nauczycieli przedmiotów. Na jakich warunkach mogą przejść nauczyciele Szkoły Podstawowej do nowo tworzonej szkoły z przekształcanego Gimnazjum?
Odpowiedź: Możliwe jest przeniesienie niektórych oddziałów szkoły podstawowej do szkoły podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum. Dotyczyć to jednak może tylko IV i VII klas. Nauczyciele mogą być przenoszeni w trybie przeniesienia służbowego.

Możliwe przeniesienie niektórych klas szkoły podstawowej …

Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 (art. 205 ust. 1 i 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Analogicznie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 (art. 205 ust. 4 i 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Oznacza to, że organ prowadzący może postanowić o przeniesieniu niektórych klas III i VI do szkoły podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum. Uczniowie ci podejmą naukę odpowiednio w klasach IV i VII nowej szkoły podstawowej. Kompetencje w tym zakresie posiada jednak organ prowadzący, a nie dyrektor szkoły podstawowej. W przedstawionej sytuacji można więc przenieść tylko obecne klasy III i VI, aby w kolejnych latach kontynuowały naukę w szkole podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum. Nie można przenosić innych klas.

Organ prowadzący może przenieść dotychczasowe klasy III i VI do szkoły podstawowej powstałej z przekształconego gimnazjum.

… a w ślad za tym – nauczycieli

Jeżeli chodzi o przeniesienie nauczycieli, to nie następuje to z mocy prawa. Nauczyciel może być jednak przeniesiony do innej szkoły na swój wniosek lub z urzędu – za zgodą nauczyciela (art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela). Należy zwrócić uwagę, że w okresie do 31.08.2019 r. przeniesienie można stosować również do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W okresie do 31.08.2019 r. przeniesienie służbowe do innej szkoły może być stosowane również w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel