Przeniesienie w stan nieczynny w okresie urlopu zdrowotnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 15 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum w marcu 2017 r. rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy można temu nauczycielowi w maju 2017 r. wręczyć informację o przeniesieniu w stan nieczynny?
Odpowiedź: Tak. W okresie urlopu zdrowotnego (a także po złożeniu wniosku urlopowego, a przed jego udzieleniem) nauczyciel może otrzymać informację o przeniesieniu w stan nieczynny.

Urlop zdrowotny nie uratuje przed zwolnieniem...

Nauczycielowi można wypowiedzieć stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela zarówno w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, a także po złożeniu wniosku o udzielenie tego urlopu (uchwała Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. I PZP 1/13). Przyjmuje się więc, że korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie daje nauczycielowi żadnej ochrony przed wypowiedzeniem.

… a tym bardziej przed przeniesieniem w stan nieczynny

Tym bardziej więc taka ochrona nie obowiązuje w przypadku przeniesienia w stan nieczynny z art. 225 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Jest to bowiem instytucja, którą stosuje się tylko za zgodą nauczyciela. Jeśli więc nauczyciel zgodzi się na przeniesienie w stan nieczynny, wówczas nie ma już możliwości odwołania się do sądu pracy. Jeśli zaś odmówi, wtedy dyrektor wręcza mu wypowiedzenie stosunku pracy, a jak już wyżej ustalono, Sąd Najwyższy przesądził o tym, że urlop zdrowotny nie chroni przed wypowiedzeniem.

Dyrektor może w okresie korzystania przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego informację o przeniesieniu w stan nieczynny. W okresie urlopu może też nastąpić samo przeniesienie w stan nieczynny.

O ile więc nauczyciel wygaszanego gimnazjum może skorzystać z urlopu zdrowotnego, o tyle, w przypadku przeniesienia w stan nieczynny urlop będzie mógł być wykorzystywany tylko do dnia wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie przeniesienia w stan nieczynny.

Orzecznictwo:

  • Uchwała Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/13).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel