MEN podpisał rozporządzenie – niebawem dofinansowania dla nauczycieli

Data publikacji: 20 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN podpisał rozporządzenie – niebawem dofinansowania dla nauczycieli

MEN podpisał nowelizację rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r., w której przewidziano dofinansowanie dla nauczycieli w kwocie 500 zł na zakup sprzętu do nauki. Ostateczne brzmienie nowelizacji różni się od projektu.

Przypomnijmy, iż projekt nowelizacji został opublikowany kilka dni temu i przekazany do konsultacji. O projekcie pisaliśmy tutaj>>Znamy już jednak finalne brzmienie nowych przepisów. Co z nich wynika?

Kto nie może liczyć na dofinansowania

Przede wszystkim nie każdy nauczyciel będzie mógł skorzystać z dofinansowania. Uprawnienia takiego nie będą mieli nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w:

 • przedszkolach,
 • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • innych formach wychowania przedszkolnego.

Dofinansowania nie otrzymają również:

 • nauczyciele niepozostający w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. bądź w dniu planowanej wypłaty dofinansowanie
 • nauczyciele pozostający w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
 • nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków;
 • nauczyciele przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy (na podstawie ustawy o związkach zawodowych).

Katalog dopuszczalnych wydatków

Dofinansowanie będzie można wydać tylko na konkretne wydatki, a mianowicie zakup:

 • komputera stacjonarnego;
 • monitora;
 • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 • podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
 • kamery internetowej lub wizualizera;
 • statywu;
 • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
 • baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
 • adaptera, koncentratora sieciowego;
 • cyfrowego mikroskopu;
 • liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
 • oprogramowania komputerowego;
 • smartfona
 • usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.
Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na zakupy od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r., maksymalnie w kwocie 500 zł.

Procedura przyznania dofinansowania

Tak przedstawiać się będzie procedura przyznania dofinansowania

Termin

Czynność

Do 30 listopada 2020 r.

Środki na dofinansowania zostaną przekazane do samorządów.

Do 7 grudnia 2020 r.

Nauczyciel składa do dyrektora wniosek o dofinansowanie wraz z kopią i oryginałem dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. wystawionego imiennie na nauczyciela. Wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej MEN.

Do 11 grudnia 2020 r.

Dyrektor:

 • weryfikuje otrzymane wnioski,
 • sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania,
 • może zażądać od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień lub informacji,
 • przekazuje listę do organu prowadzącego.

Do 21 grudnia 2020 r.

Samorządy przekazują środki na wypłaty dofinansowań na konta szkół i placówek oświatowych.

Do 31 grudnia 2020 r.

Szkoły i placówki oświatowe dokonują wypłaty dofinansowań uprawnionym nauczycielom.

Top tematy”.

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel