Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy zarobią co najmniej 2.600 zł i do tej kwoty nie będzie wliczany dodatek stażowy.

Co najmniej 2.600 zł miesięcznie, co najmniej 17 zł za godzinę

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 2.600 zł.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.  Minimalna stawka godzinowa została zaś ustalona na poziomie 17 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.).

Płaca minimalna bez dodatku stażowego – także gdy wynika on z regulaminu wynagradzania

Od nowego roku zmienią się także zasady obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika – nie będzie już w nim uwzględniony dodatek za staż pracy (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Przy czym przez dodatek za staż pracy należy rozumieć: dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w:

  • odrębnych przepisach,
  • układzie zbiorowym pracy,
  • innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym,
  • regulaminie wynagradzania,
  • statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  •  umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę
    (art. 1 pkt 10 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel