Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 19 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy zarobią co najmniej 2.600 zł i do tej kwoty nie będzie wliczany dodatek stażowy.

Co najmniej 2.600 zł miesięcznie, co najmniej 17 zł za godzinę

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 2.600 zł.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.  Minimalna stawka godzinowa została zaś ustalona na poziomie 17 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.).

Płaca minimalna bez dodatku stażowego – także gdy wynika on z regulaminu wynagradzania

Od nowego roku zmienią się także zasady obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika – nie będzie już w nim uwzględniony dodatek za staż pracy (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Przy czym przez dodatek za staż pracy należy rozumieć: dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w:

  • odrębnych przepisach,
  • układzie zbiorowym pracy,
  • innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym,
  • regulaminie wynagradzania,
  • statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  •  umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę
    (art. 1 pkt 10 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu od 1 stycznia 2020 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel