Nowa umowa na czas określony - możliwe uniknięcie ustawowych limitów

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 18 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
Nowa umowa na czas określony - możliwe uniknięcie ustawowych limitów

22 lutego 2016 r. wchodzą w życie nowe ograniczenia w zatrudnianiu pracowników na czas określony. W niektórych przypadkach możliwe będzie jednak ominięcie wprowadzanych limitów. Przedstawiamy uniwersalny wzór umowy o pracę na czas określony, która może być zawierana niezależnie od ustawowych ograniczeń.

Umowa musi zawierać odpowiednią klauzulę

Zgodnie z nowymi przepisami łączny okres zatrudnienia terminowego pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą nie może przekroczyć 33 miesięcy, a jednocześnie nie można zawrzeć więcej niż 3 umowy na czas określony. Limity te nie będą jednak dotyczyć umów zawieranych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny zatrudnienia na czas określony leżące po jego stronie,
jeżeli zawarcie takich umów w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Warunkiem wyłączenia danej umowy z limitu jest zamieszczenie w jej treści klauzuli określającej cel zawarcia umowy lub informacje o obiektywnych przyczynach uzasadniających jej zawarcie. Informacje te powinny być również przekazane do okręgowego inspektora pracy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia takiej umowy.

Zmiany nie dotyczą nauczycieli

Powyższe regulacje nie będą obowiązywać nauczycieli, którzy w zakresie zatrudnienia na czas określony poddani są reżimowi Karty Nauczyciela. Opracowany przez nas wzór umowy o pracę na czas określony może być stosowany tylko w stosunku do pracowników niepedagogicznych, ewentualnie nauczycieli szkół niepublicznych oraz prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Pobierz: nowy wzór umowy o pracę na czas określony

  • Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) - art. 1 pkt 1-2

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel