Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW)

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW)

Od 17 października 2019 r. obowiązuje nowy wzór Z-KW Statystyczna karta wypadku. Sprawdź, w jakich terminach należy ją przekazać oraz pobierz jej aktualny wzór.

Statystyczną kartę wypadku przekazuje się do GUS

Statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

Część I sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku i przekazuje do GUS w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku

Część II , uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym jej przekazanie do GUS nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

Nowy wzór statystycznej karty wypadku

17 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1972), które wprowadziło nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel