Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. i plany na kolejne lata

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 marca 2018 r.
Poleć znajomemu
Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. i plany na kolejne lata

Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Stawki wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 r.

Jak co roku Minister Edukacji Narodowej zaktualizowała wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Poniższa tabela przedstawia nową wysokość płacy zasadniczej.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

1.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.417 zł

2.487 zł

2.824 zł

3.317 zł

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2.127 zł

2.180 zł

2.461 zł

2.889 zł

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

1.877 zł

1.923 zł

2.160 zł

2.525 zł

Warto zauważyć, że nauczyciele, którzy dotychczas byli zaszeregowani do czwartej grupy wynagrodzenia (np. po studium nauczycielskim) będą teraz pobierać takie samo wynagrodzenie jak nauczyciela w dotychczasowej grupie trzeciej (grupy te zostały połączone).

Rzeczywista podwyżka wyższa niż w tabeli minimalnych wynagrodzeń

Wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  wzrośnie o 5,35% ibędzie kształtowało się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
  • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
  • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, „wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych”.

15,8% podwyżki dla nauczycieli w ciągu 3 lat

Jednocześnie resort edukacji podkreśla, że tegoroczna podwyżka to pierwszy etap planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8% w ciągu trzech lat. Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw ).
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel