Programy profilaktyki i wychowawczy należy dostosować do nowych przepisów

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 5 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Programy profilaktyki i wychowawczy należy dostosować do nowych przepisów

Działania profilaktyczne zapobiegające narkomanii powinny być skierowane do wszystkich uczniów i wychowanków, a nie tylko tych zagrożonych - to główna zmiana związana z nowymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania narkomanii. W związku z tym do marca 2016 r. szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego.

Nowe wytyczne wymagają zmian w programie wychowawczym i programie profilaktyki

W § 8 rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii określono, że szkoły i placówki dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (które obowiązuje od 1 września 2015 r.) program wychowawczy i program profilaktyki do nowych wytycznych.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3 główne obszary zmian

Rozporządzenie z 18 sierpnia 2015 r. w porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami zmienia przede wszystkim:

  1. skuteczność działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szeroką współpracę środowiska szkolnego i pozaszkolnego,
  2. sposób oddziaływania na wszystkich uczniów, a nie tylko tych zagrożonych zjawiskiem narkomanii,
  3. współpracę rodziców z nauczycielami - budowanie dobrych relacji placówki z rodzicami uczniów. 

 

 
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249) - § 8.
 
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel