Programy profilaktyki i wychowawczy należy dostosować do nowych przepisów

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 5 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Programy profilaktyki i wychowawczy należy dostosować do nowych przepisów

Działania profilaktyczne zapobiegające narkomanii powinny być skierowane do wszystkich uczniów i wychowanków, a nie tylko tych zagrożonych - to główna zmiana związana z nowymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania narkomanii. W związku z tym do marca 2016 r. szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego.

Nowe wytyczne wymagają zmian w programie wychowawczym i programie profilaktyki

W § 8 rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii określono, że szkoły i placówki dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (które obowiązuje od 1 września 2015 r.) program wychowawczy i program profilaktyki do nowych wytycznych.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3 główne obszary zmian

Rozporządzenie z 18 sierpnia 2015 r. w porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami zmienia przede wszystkim:

  1. skuteczność działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szeroką współpracę środowiska szkolnego i pozaszkolnego,
  2. sposób oddziaływania na wszystkich uczniów, a nie tylko tych zagrożonych zjawiskiem narkomanii,
  3. współpracę rodziców z nauczycielami - budowanie dobrych relacji placówki z rodzicami uczniów. 

 

 
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249) - § 8.
 
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel