Przez 3 lata język obcy w przedszkolu tylko za zgodą organu prowadzącego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Przez 3 lata język obcy w przedszkolu tylko za zgodą organu prowadzącego

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która docelowo wprowadza bezpłatną naukę języka obcego. Przepisy przejściowe umożliwiają zorganizowanie nauczania języka obcego w przedszkolu już od roku szkolnego 2014/2015, jednakże jedynie za zgodą organu prowadzącego.

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która docelowo wprowadza bezpłatną naukę języka obcego. Przepisy przejściowe umożliwiają zorganizowanie nauczania języka obcego w przedszkolu już od roku szkolnego 2014/2015, jednakże jedynie za zgodą organu prowadzącego.

Język obcy w podstawie programowej przedszkola od 2017 roku

Zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauki języka obcego nowożytnego. Od 1 września 2015 r. placówki wychowania przedszkolnego będą miały obowiązek zapewnić zajęcia języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne, zaś od 1 września 2017 r. obowiązek zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego obejmie wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Do 2017 r. język obcy można zorganizować we wszystkich lub w wybranych oddziałach przedszkola

W latach szkolnych 2014/2015 -2016/2017 istnieje możliwość realizowania w ramach podstawy programowej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, jednakże decyzję w tej sprawie podejmuje:

  • dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez jst -  po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego;
  • osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jst lub osobę fizyczną - za zgodą organu prowadzącego.

 


Realizacja podstawy programowej w tym zakresie może dotyczyć wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego.
 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014 r., poz. 803).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel