6 lat łagodniejszych wymagań wobec nauczycieli języków obcych w przedszkolach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
6 lat łagodniejszych wymagań wobec nauczycieli języków obcych w przedszkolach
Dokument archiwalny

29 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z którą do 31 sierpnia 2020 r. języka obcego w przedszkolu  będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego  posiadający co najmniej podstawową znajomość danego języka bez ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego. Zmiana ta wynika ze stopniowego wprowadzania nauki języka obcego do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ma na celu ułatwienie zorganizowania nauki języka obcego w przedszkolach.

29 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z którą do 31 sierpnia 2020 r. języka obcego w przedszkolu  będzie mógł uczyć nauczyciel wychowania przedszkolnego  posiadający co najmniej podstawową znajomość danego języka bez ukończonych studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego. Zmiana ta wynika ze stopniowego wprowadzania nauki języka obcego do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ma na celu ułatwienie zorganizowania nauki języka obcego w przedszkolach.

Do nauki języka obcego potrzebne dodatkowe kwalifikacje…

Aby uczyć języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych nauczyciel musi posiadać nie tylko kwalifikacje do pracy w danej placówce ale także legitymować się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczani danego języka obcego (§11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli)

… ale już nie w przedszkolu

W latach szkolnych 2014/2015 - 2019/2020 nauczyciele przedszkoli będą mogli uczyć języka obcego bez konieczności kończenia ww. studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego (§28a rozporządzenia ws. kwalifikacji nauczycieli, który wchodzi w życie 29 sierpnia 2014 r. ).

Oznacza to, że aby uczyć języka obcego w przedszkolu należy legitymować się jednym z poniższych dyplomów:

1)   język angielski:

a)  First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate),

b)  International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5,0-6,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia,

c)  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS):

-  wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,

-  wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

-  wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

d)  City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",

e)  Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests,

f)  Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59-75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests,

g)  Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;

2)   język niemiecki:

a)  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,

b)  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut;

3)   język francuski:

a)  Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B2, Centre International d'Etudes Pedagogiques,

b)  Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Alliance Française;

4)   język włoski:

a)  Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,

b)  Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,

c)  Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri;

5)   język hiszpański:

a)  Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,

b)  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,

c)  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes.

Wybór nauczanego języka w danym przedszkolu jest uzależniony od tego, jaki język obcy jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. Będzie to głównie angielski, jednakże może to być także inny język obcy nowożytni.
O zmianie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie nauki języków obcych pisaliśmy m.in. w artykule: „Przez 3 lata język obcy w przedszkolu tylko za zgodą organu prowadzącego”. 
   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel