Sprawdź, co nowego w awansie zawodowym od 1 września

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 18 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Sprawdź, co nowego w awansie zawodowym od 1 września

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wprowadzają również pewne zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Warto zwrócić uwagę na modyfikację zasad przedłużania stażu.

Tylko 3 zmiany

W dniu 1 września 2017 r. wejdą w życie dwie zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:

  1. Do katalogu przyczyn nieobecności w pracy skutkujących przedłużeniem stażu (jeżeli nieobecność przekracza miesiąc) dodany został stan nieczynny.
  2. Wskazanie, że komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień dyplomowanego, zatrudnionych w urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, o zasięgu ogólnokrajowym – powołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
  3. Zmiany porządkujące w zakresie kwalifikacji eksperta wpisywanego na listę ekspertów (wynikające z wejścia w życie nowej ustawy – Prawo oświatowe)

Poza powyższymi, na dzień dzisiejszy nie przewiduje się innych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Docierające informacje o planach wprowadzenia dodatkowego stopnia awansu zawodowego, czy modyfikacji w zakresie stażu pozostają w sferze medialnej i dotychczas nie zostały skonkretyzowane w jakimkolwiek projekcie ustawy.

Staż zostanie przerwany na czas stanu nieczynnego

Uwagę zwraca modyfikacja zasad przedłużania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Według nowego stanu prawnego staż zostanie przedłużony także o okres stanu nieczynnego, jeżeli oczywiście nieobecność potrwa dłużej niż miesiąc. Jeśli jednak nieobecność (nie tylko w związku ze stanem nieczynnym) potrwa dłużej niż rok, a w przypadku, gdy nauczyciel korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem – dłużej niż nieprzerwanie 1,5 roku, wówczas konieczne będzie odbycie stażu od nowa w pełnym wymiarze.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel