Stanowiska kierownicze z co najmniej bardzo dobrą oceną pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 września 2019 r.
Poleć znajomemu
Stanowiska kierownicze z co najmniej bardzo dobrą oceną pracy

Od 1 września 2019 r. nauczyciel, który chce pełnić funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze,  musi legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy.

Ocena co najmniej bardzo dobra w okresie ostatnich 5 lat pracy

Zmiana rozporządzenia ujednolica ważność oceny pracy przy powierzaniu stanowisk kierowniczych wprowadzając zasadę, że nauczyciel, któremu funkcja kierownicza ma zostać powierzona musi legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich 5 lat pracy. W przypadku dyrektora wymóg ten musi być spełniony  na dzień przystąpienia do konkursu, zaś w przypadku pozostałych stanowisk kierowniczych – na dzień powierzenia.

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze z oceną dobrą mogą nadal pełnić te funkcje

Zgodnie z przepisami przejściowymi, osoby zajmujące w dniu 1 września 2019 r. stanowisko m.in. dyrektora lub inne stanowisko kierownicze, mogą zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki zostało ono powierzone.

Konkursy ogłoszone przed 1 września 2019 r. – na dotychczasowych zasadach

Osoby przystępujące do konkursów na stanowisko dyrektora, ogłoszonych przed 1 września 2019 r. oraz osoby wyłonione w wyniku tych konkursów nie muszą spełniać wymagania dotyczącego co najmniej bardzo dobrej oceny pracy do końca okresu, na jaki następuje powierzenie tego stanowiska.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel