Subwencja oświatowa w 2018 r.

Data publikacji: 19 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Subwencja oświatowa w 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 uwzględnia m.in. podwyżki dla nauczycieli. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni w algorytmie podziału części oświatowej subwencji.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w kwocie subwencji

Główne zmiany uwzględnione w kwocie subwencji na 2018 r. to:

  • Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).
  • Poprawa jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach, a w części za zdany egzamin.
  • Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Zmiany w algorytmie

W algorytmie na 2018 r. m.in. uwzględniono:

  • nową wagę obejmującą uczniów nauczanych indywidualnie nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zmianę finansowania kształcenia w dwóch zawodach w szkołach policealnych (technik administracji i BHP),
  • urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów i słuchaczy szkół policealnych i liceów ogólnokształcących,
  • podwyższenie wagi dla małych szkół podstawowych oraz zmianę definicji małej szkoły, aby mogła obejmować klasy VII i VIII,
  • dostosowanie wag do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości oraz języka regionalnego,
  • urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów szkół artystycznych, (uzupełniających szkół muzycznych I i II stopnia).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel