Subwencja oświatowa w 2018 r.

Data publikacji: 19 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Subwencja oświatowa w 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 uwzględnia m.in. podwyżki dla nauczycieli. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni w algorytmie podziału części oświatowej subwencji.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w kwocie subwencji

Główne zmiany uwzględnione w kwocie subwencji na 2018 r. to:

  • Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).
  • Poprawa jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach, a w części za zdany egzamin.
  • Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).
Zmiany w algorytmie

W algorytmie na 2018 r. m.in. uwzględniono:

  • nową wagę obejmującą uczniów nauczanych indywidualnie nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zmianę finansowania kształcenia w dwóch zawodach w szkołach policealnych (technik administracji i BHP),
  • urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów i słuchaczy szkół policealnych i liceów ogólnokształcących,
  • podwyższenie wagi dla małych szkół podstawowych oraz zmianę definicji małej szkoły, aby mogła obejmować klasy VII i VIII,
  • dostosowanie wag do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości oraz języka regionalnego,
  • urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów szkół artystycznych, (uzupełniających szkół muzycznych I i II stopnia).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel