Sześciolatki mogą zostać w przedszkolu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Sześciolatki mogą zostać w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw obawom rodziców dzieci sześcioletnich, które w tym roku mają rozpocząć edukację szkolną, zostały wprowadzone przepisy pozwalające nie tylko na odroczenie obowiązku szkolnego przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale także już po rozpoczęciu zajęć. Wniosek o powrót dziecka do przedszkola będzie można złożyć do 31 grudnia.

Wychodząc naprzeciw obawom rodziców dzieci sześcioletnich, które w tym roku mają rozpocząć edukację szkolną, zostały wprowadzone przepisy pozwalające nie tylko na odroczenie obowiązku szkolnego przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale także już po rozpoczęciu zajęć. Wniosek o powrót dziecka do przedszkola będzie można złożyć do 31 grudnia.

Sześciolatek w szkole już od roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 roku do szkół obowiązkowo pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Rok szkolny 2015/2016 będzie zaś pierwszym rokiem, w którym obwiązek szkolny zostanie nałożony na wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat. Od początku obniżenie wieku szkolnego wzbudzało wiele emocji - wątpliwości wzbudzała zarówno gotowość sześciolatków na szkołę, jak i szkół na sześciolatki.

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego można złożyć także po rozpoczęciu zajęć

Dotychczas, odroczenie obowiązku szkolnego było możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nowe przepisy umożliwiają podjęcie decyzji o powrocie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego) także w trakcie roku szkolnego, o ile wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego zostanie złożony do 31 grudnia roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

W zależności do tego, w którym momencie rodzic zdecyduje się na odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, wniosek w tej sprawie należy złożyć do dyrektora szkoły:

w obwodzie, której dziecko mieszka - gdy wniosek zostanie złożony przed przyjęciem dziecka do szkoły;

do której dziecko zostało przyjęte do klasy I - gdy wniosek zostanie złożony po przyjęciu dziecka do I klasy.

Jeżeli decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmie dyrektor innej szkoły, niż ta, w której obwodzie dziecko mieszka, będzie on musiał przekazać tę informację dyrektorowi szkoły rejonowej.

Dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić wniosek rodziców.
Odroczenie obowiązku szkolnego siedmiolatków bez zmian

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 siedmiolatkom objętym obowiązkiem szkolnym będzie można odroczyć spełnianie tego obowiązku na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w stosunku do tych dzieci można złożyć tylko przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole i tylko w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami. Wniosek należy złożyć do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego siedmiolatków podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego warto przemyśleć

Nowe przepisy dają szansę na sprawdzenie, czy w praktyce dziecko jest gotowe na edukację szkolną. Jeżeli w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku szkolnego okaże się, że dziecko nie jest jeszcze gotowe na szkołę - po uzyskaniu opinii poradni - będzie mogło wrócić do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Decyzja o cofnięciu dziecka do przedszkola po rozpoczęciu nauki w szkole nie powinna być jednak pochopna. Będzie wiązało się to bowiem z kolejną zmianą środowiska i koniecznością adaptacji - znów tylko na krótki okres - w nowym miejscu. Wracając do przedszkola, dziecko nie wróci do swojej grupy, z którą odbywał roczne przygotowanie przedszkolne, a nawet nie jest pewne, że zostanie przyjęte do tego samego przedszkola, do którego dotychczas uczęszczał. Z tego względu, lepiej nie eksperymentować i jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej ocenić, czy sześciolatek może już iść do szkoły.

Źródło:

  • Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642).

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel