Sześciolatki mogą zostać w przedszkolu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Sześciolatki mogą zostać w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw obawom rodziców dzieci sześcioletnich, które w tym roku mają rozpocząć edukację szkolną, zostały wprowadzone przepisy pozwalające nie tylko na odroczenie obowiązku szkolnego przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale także już po rozpoczęciu zajęć. Wniosek o powrót dziecka do przedszkola będzie można złożyć do 31 grudnia.

Sześciolatek w szkole już od roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 roku do szkół obowiązkowo pójdą sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Rok szkolny 2015/2016 będzie zaś pierwszym rokiem, w którym obwiązek szkolny zostanie nałożony na wszystkie dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat. Od początku obniżenie wieku szkolnego wzbudzało wiele emocji - wątpliwości wzbudzała zarówno gotowość sześciolatków na szkołę, jak i szkół na sześciolatki.

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego można złożyć także po rozpoczęciu zajęć

Dotychczas, odroczenie obowiązku szkolnego było możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nowe przepisy umożliwiają podjęcie decyzji o powrocie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego) także w trakcie roku szkolnego, o ile wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego zostanie złożony do 31 grudnia roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

W zależności do tego, w którym momencie rodzic zdecyduje się na odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, wniosek w tej sprawie należy złożyć do dyrektora szkoły:

w obwodzie, której dziecko mieszka - gdy wniosek zostanie złożony przed przyjęciem dziecka do szkoły;

do której dziecko zostało przyjęte do klasy I - gdy wniosek zostanie złożony po przyjęciu dziecka do I klasy.

Jeżeli decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmie dyrektor innej szkoły, niż ta, w której obwodzie dziecko mieszka, będzie on musiał przekazać tę informację dyrektorowi szkoły rejonowej.

Dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić wniosek rodziców.
Odroczenie obowiązku szkolnego siedmiolatków bez zmian

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 siedmiolatkom objętym obowiązkiem szkolnym będzie można odroczyć spełnianie tego obowiązku na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w stosunku do tych dzieci można złożyć tylko przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole i tylko w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami. Wniosek należy złożyć do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego siedmiolatków podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego warto przemyśleć

Nowe przepisy dają szansę na sprawdzenie, czy w praktyce dziecko jest gotowe na edukację szkolną. Jeżeli w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku szkolnego okaże się, że dziecko nie jest jeszcze gotowe na szkołę - po uzyskaniu opinii poradni - będzie mogło wrócić do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Decyzja o cofnięciu dziecka do przedszkola po rozpoczęciu nauki w szkole nie powinna być jednak pochopna. Będzie wiązało się to bowiem z kolejną zmianą środowiska i koniecznością adaptacji - znów tylko na krótki okres - w nowym miejscu. Wracając do przedszkola, dziecko nie wróci do swojej grupy, z którą odbywał roczne przygotowanie przedszkolne, a nawet nie jest pewne, że zostanie przyjęte do tego samego przedszkola, do którego dotychczas uczęszczał. Z tego względu, lepiej nie eksperymentować i jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej ocenić, czy sześciolatek może już iść do szkoły.

Źródło:

  • Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642).

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel