Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Zniesienie terminu na złożenie wniosku o objęcie dziecka edukacją domową

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Zniesienie terminu na złożenie wniosku o objęcie dziecka edukacją domową

31 maja mija termin na składanie wniosków o realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą. Od 4 czerwca 2014 r. rodzice uczniów i przedszkolaków będą mogli składać wniosek o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

Wniosek o edukację domową także w trakcie roku szkolnego

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (art. 16 ust. 8 UoSO). Dotychczas, wniosek o edukację domową należało składać do 31 maja. 4 czerwca 2014 r. przepisy te ulegną zmianie, a zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane tak przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i w jego trakcie.

Oznacza to, że wniosek o edukację domową należy złożyć do 31 maja – wg dotychczasowych zasad lub po 4 czerwca 2014 r. – wg nowych zasad

Do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką (składanego tak do 31 maja, jak i po wejściu w życie nowych przepisów) należy dołączyć:

  1. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  3. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko objęte edukacją domową do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Nowe przepisy o edukacji domowej wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r.
Zniesienie terminu na złożenie wniosku jest korzystne dla rodziców, którzy nie muszą już w maju przewidywać, czy ich dziecko wymaga edukacji domowej. Pozwoli im to na podjęcie decyzji stosownie do realnych potrzeb dziecka. Dla dyrektorów szkół to rozwiązanie może być kłopotliwe, w trakcie roku szkolnego może zmieniać się bowiem liczba uczniów w oddziale, co może wpłynąć m.in. na podział klas na grupy.
O wprowadzonych zmianach w ustawie o systemie oświaty przeczytasz także w artykułach:  

Źródło:

  • Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642).

 

Anna Trochimiuk 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel