Zniesienie terminu na złożenie wniosku o objęcie dziecka edukacją domową

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Zniesienie terminu na złożenie wniosku o objęcie dziecka edukacją domową

31 maja mija termin na składanie wniosków o realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą. Od 4 czerwca 2014 r. rodzice uczniów i przedszkolaków będą mogli składać wniosek o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

31 maja mija termin na składanie wniosków o realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą. Od 4 czerwca 2014 r. rodzice uczniów i przedszkolaków będą mogli składać wniosek o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

Wniosek o edukację domową także w trakcie roku szkolnego

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (art. 16 ust. 8 UoSO). Dotychczas, wniosek o edukację domową należało składać do 31 maja. 4 czerwca 2014 r. przepisy te ulegną zmianie, a zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane tak przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i w jego trakcie.

Oznacza to, że wniosek o edukację domową należy złożyć do 31 maja – wg dotychczasowych zasad lub po 4 czerwca 2014 r. – wg nowych zasad

Do wniosku o spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką (składanego tak do 31 maja, jak i po wejściu w życie nowych przepisów) należy dołączyć:

  1. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
  3. Zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko objęte edukacją domową do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Nowe przepisy o edukacji domowej wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r.
Zniesienie terminu na złożenie wniosku jest korzystne dla rodziców, którzy nie muszą już w maju przewidywać, czy ich dziecko wymaga edukacji domowej. Pozwoli im to na podjęcie decyzji stosownie do realnych potrzeb dziecka. Dla dyrektorów szkół to rozwiązanie może być kłopotliwe, w trakcie roku szkolnego może zmieniać się bowiem liczba uczniów w oddziale, co może wpłynąć m.in. na podział klas na grupy.
O wprowadzonych zmianach w ustawie o systemie oświaty przeczytasz także w artykułach:  

Źródło:

  • Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r., poz. 642).

 

Anna Trochimiuk 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel