Nowe zasady organizacji świetlic szkolnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady organizacji świetlic szkolnych

Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku zapewnienia zajęć świetlicowych w szkołach podstawowych i w gimnazjach zostały wprowadzone do ustawy o systemie oświaty. Zmiany wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r.

Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku zapewnienia zajęć świetlicowych w szkołach podstawowych i w gimnazjach zostały wprowadzone do ustawy o systemie oświaty. Zmiany wchodzą w życie 4 czerwca 2014 r.

Obowiązek zapewnienia opieki świetlicowej

Zgodnie z nowymi przepisami, szkoła podstawowa. szkoła prowadząca kształcenie specjalne oraz gimnazjum, są zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1. czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

W świetlicy powinny odbywać się zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci oraz ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Zajęcia świetlicowe w gimnazjum organizowane są tylko, gdy zachodzi potrzeba ich zapewnienia.
Ograniczona liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela

Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło pozostawać więcej niż 25. uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych, liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogła przekraczać liczby uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego.

Ustawa wchodzi w życie 4 czerwca 2014 r.

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel