Wydawanie orzeczeń i opinii przez poradnie – uwaga, są nowe przepisy

Data publikacji: 18 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Wydawanie orzeczeń i opinii przez poradnie – uwaga, są nowe przepisy

Doprecyzowanie wzorów orzeczeń, dostosowanie ich brzmienia do zmian wprowadzanych w przepisach prawa, a także wprowadzenie wzoru opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – to główne zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu w sprawie orzeczeń i opinii. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę w nowych przepisach?

Kilka nowości w nowych przepisach

Nowe rozporządzenie reguluje m.in.:

  • warunki, jakie kurator oświaty powinien uwzględnić przy wskazywaniu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych uprawnionych do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • termin wydania orzeczenia i opinii przez zespół orzekający,
  • udział w posiedzeniu zespołu orzekającego, z głosem doradczym, innych osób, które mogą dostarczyć zespołowi dodatkowych informacji o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • obowiązek uwzględniania w procesie wydawania orzeczeń i opinii odmienności językowej i kulturowej dzieci/młodzieży należących do mniejszości kulturowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci/młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Szczegółowe omówienie zmian znajdziesz tutaj>>

Wprowadzone regulacje – dla wszystkich uczniów

Przepisy rozporządzenia stosuje się także do orzeczeń wydawanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu oraz do dotychczasowych szkół artystycznych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. Należy również zwrócić uwagę, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel