Wydawanie orzeczeń i opinii przez poradnie – uwaga, są nowe przepisy

Data publikacji: 18 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Wydawanie orzeczeń i opinii przez poradnie – uwaga, są nowe przepisy

Doprecyzowanie wzorów orzeczeń, dostosowanie ich brzmienia do zmian wprowadzanych w przepisach prawa, a także wprowadzenie wzoru opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – to główne zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu w sprawie orzeczeń i opinii. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę w nowych przepisach?

Kilka nowości w nowych przepisach

Nowe rozporządzenie reguluje m.in.:

  • warunki, jakie kurator oświaty powinien uwzględnić przy wskazywaniu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych uprawnionych do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • termin wydania orzeczenia i opinii przez zespół orzekający,
  • udział w posiedzeniu zespołu orzekającego, z głosem doradczym, innych osób, które mogą dostarczyć zespołowi dodatkowych informacji o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • obowiązek uwzględniania w procesie wydawania orzeczeń i opinii odmienności językowej i kulturowej dzieci/młodzieży należących do mniejszości kulturowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci/młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Szczegółowe omówienie zmian znajdziesz tutaj>>

Wprowadzone regulacje – dla wszystkich uczniów

Przepisy rozporządzenia stosuje się także do orzeczeń wydawanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu oraz do dotychczasowych szkół artystycznych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach. Należy również zwrócić uwagę, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel